YH-leden

I Axxell finns möjligheter att förbereda sig för fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet. Du har som studerande möjlighet att genast från början av dina studier välja en väg som stärker dina möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

I din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) gör du som studerande upp en plan för hur YH-leden förverkligas utgående från dina egna behov, intressen och din karriärplan.

Vi tar redan på andra stadiet in studier från tredje stadiet. Inom grundexamensutbildningen erbjuder vi Axxells studerande följande möjligheter:

  1. en valbar examensdel på 10-15 kompetenspoäng kan bytas ut till studier vid yrkeshögskola eller universitet
  2. inom de gemensamma ämnena kan man avlägga valbara kompetenspoäng, max 8 kp, som studier vid  yrkeshögskola eller universitet eller som kurser som ordnas av t.ex. Axxell men som utvecklas just för er som vill studera vidare

Den studerande som i sin grundexamen (=andra stadiet) får in studiepoäng från öppna yrkeshögskolan eller öppna universitet (= tredje stadiet) kan sedan söka via öppna högskolan till högskolan. En väg som ofta går förbi inträdesprov mm. förutsatt att man totalt har 30 studiepoäng.

Notera att man i en grundexamen på andra stadiet talar om kompetenspoäng medan högskolevärlden har studiepoäng. En kompetenspoäng motsvarar inte en studiepoäng.

Därutöver försöker vi där det är möjligt att skapa grupper i de gemensamma ämnen där alla har siktet inställt på vidare studier.

Även om den studerande inte får alla 30 studiepoäng att rymmas in i sin grundexamen som skall bestå av 180 kompetenspoäng, kan man i den personliga utvecklingsplanen för kunnande ta in studier för 30 studiepoäng.

YH-leden är utarbetad i samarbete med de olika branscherna vid yrkeshögskolan Novia.

Om du är intresserad av YH-leden kontakta din examenshandledare så berättar hon mera.

Läs också mera om YH-leden på vår hemsida, https://www.axxell.fi/yhleden

april 2019 rektor, sp