YH-leden

I Axxell finns möjligheter att förbereda sig för fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet. De studerande har möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

I den personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK) gör den studerande upp en plan för hur YH-leden förverkligas utgående från studerandes egna behov, intressen och karriärplanering.

Vi strävar till att redan på andra stadiet få in studier på tredje stadiet. Den studerande som i sin grundexamen (=andra stadiet) får in studiepoäng från öppna yrkeshögskolan eller öppna universitet (= tredje stadiet) kan sedan söka via öppna högskolan till högskolan. En väg som ofta går förbi inträdesprov mm. Till det krävs dock totalt 30 studiepoäng.

Notera att man i en grundexamen på andra stadiet talar om kompetenspoäng medan högskolevärlden har studiepoäng. En kompetenspoäng motsvarar inte en studiepoäng.

Inom grundexamensutbildningen erbjuder vi Axxells studerande följande möjligheter:

  1. en valbar examensdel på 10-15 kompetenspoäng kan bytas ut till studier vid yrkeshögskola eller universitet
  2. inom de gemensamma ämnena kan man avlägga valbara kompetenspoäng, max 8 kp, som studier vid  yrkeshögskola eller universitet eller som kurser som ordnas av Axxell men som utvecklas just för er som vill studera vidare
  3. inom yrkesämnen (möjlighet och omfattning varierar från bransch till bransch).

Därutöver försöker vi där det är möjligt att skapa grupper i de gemensamma ämnen där alla har siktet inställt på vidare studier.

Även om den studerande inte får alla 30 studiepoäng att rymmas in i sin grundexamen som skall bestå av 180 kompetenspoäng, kan man i den personliga utvecklingsplanen för kunnande beakta behovet av 30 studiepoäng.

YH-leden är utarbetad i samarbete med de olika branscherna vid yrkeshögskolan Novia.

juni 2018, rektor, korr punkt c i dec 2018

Aktuellt 11-18.12.2018

Gemensamma ämnen för dem som är intresserade av vidare studier

Vecka 2-5 erbjuds i Karis de gemensamma ämnena i block 1 (modersmål, finska, ikt, matematik, fysik och kemi, arbetslivskunskap och hållbar utveckling) i en egen grupp. Den gruppen kallar vi ”femman” och väljer man ”femman” väljer man detta för alla ämnen som är aktuella.

Målgrupp för detta erbjudande är de som är intresserade av att studera vidare på yrkeshögskola eller universitet efter grundexamen. Vill du delta i denna grupp skall du ha siktet inställt på att nå berömlig nivå (vitsord 5) samt var beredd att jobba lite extra för det. Denna grupp följer samma e-grunder som alla andra men ni övar lite mera, lite extra. Ni får ett bredare kunnande och inlärningen sker i en grupp där alla har samma målsättningar och som ger er bättre möjligheter till vidare studier.

Är du intresserad att välja denna grupp så anmäl ditt intresse genom att meddela detta här. Sista anmälningsdag är 18.12 .2018. Notera att detta erbjudande gäller alla Axxellstuderande också de som kanske inte har GEM planerat nämnda veckor eller de som studerar på annan enhet än Karis. Om något är oklart så fråga rektor per e-post lena.johansson@axxell.fi eller per telefon 044 7397345. Alla frågor som ställs samlas också på studerandeportalen så följ med diskussionen. https://intra.axxell.fi/web/studerandeportal/yh-leden

För Block 2 planeras också en ”femma” i Karis veckorna 19-22.  Därutöver kommer det att ordnas valbara GEM som också siktar på att stärka möjligheterna till studier på tredjestadiet. Dessa blir aktuella läsåret 2019-2020.

Frågor om femman

Kan man gå femman i ett enskilt ämne eller tar man hela paketet, hel blocket? Svar : Hela paketet.

rektor december 2018