Information om vidare studier

Intresserad av att studera vidare efter att du fått din grundexamen i Axxell? Börja med att läsa igenom powerpoint presentationen om vidare studier som du hittar här.

Vill du veta mera?

Är du intresserad av att studera vidare i en högskola efter att du avlagt din grundexamen så tala med din examenshandledare om det. Tillsammans gör ni din karriärplan i din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK).

Läs också YH-leden och Kombistudier.

Viktig information till dig som sökte till universitet eller Högskolan på Åland i GEA 2018

 

OBS! Allt nedanstående gäller inte de som sökt enbart till Novia eller Arcada för där behövs inga extra intyg eller kopior på avgångsbetyg skickas in nu!


Sökte du i GEA 2018  till ett universitet (ej Novia och Arcada) t.ex. Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors Universitet eller Högskolan på Åland och dimitteras nu under våren så tag då omgående (absolut senast då ansökan slutar 28.3) kontakt med din examenshandledare och meddela vart du sökt.
Till de flesta av dessa krävs nämligen ett ”förhandsbesked” från skolan att ni faktiskt blir klara under våren som ni skickar in till skolornas ansökningsservice senast 13.4.
Vi fixar ett sånt från Axxell som ni kan få på er enhet och själva skicka till högskolan . Förutom detta krävs ännu att ni sen skickar in kopior på era avgångsbetyg vid olika tidpunkter, t.ex. Åbo Akademi (ej ÅA Hanken) 7.6. och de övriga 10.7.  Så ni som blir klara efter period 5 och sökt till ÅA så bör få ert avgångsbetyg i god tid före 7.6.
En bestyrkt kopia på ditt avgångsbetyg från grundskolan bör också skickas in före 13.4. för att undvika språkprov.

OBS! Detta är enbart en sammanfattning. Det är synnerligen viktigt att ni läser den info ni får i samband med ansökningsformuläret så att ni vet vilka bilagor som efterfrågas och vart de skall skickas in och när! Hör av er om ni inte vet vart ni skall skicka blanketterna. Ni skickar alltså själva in bilagorna!

Gäller alltså bl.a. dessa:
 

Alla ekonomutbildningar inkl ÅA Hanken

Centraliserad  ekonomantagning.

1.Förhandsbedömning från skolan att du får examen nu under våren + kopia av grundskolans avgångsbetyg in senast 13.4. kl 15:00

I första hand per e-post till adressen liitteet(at)teamplace.uef.fi. Om det inte är möjligt att skicka in bilagorna elektroniskt, skicka dem till adressen: Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PB 1627, 70211 Kuopio.

Skicka in en kopia av din ansökningsblankett tillsammans med bilagorna. Om det inte är möjligt ska du på de bilagor du skickar in (eller på ett separat papper) skriva ditt namn, koden för din ansökningsblankett, din personbeteckning, dina kontaktuppgifter samt det val som bilagorna gäller.

2. Kopia av avgångsbetyget in senast 10.7. kl 15:00 till samma adress.


https://www.hanken.fi/sv/studier/sok-till-hanken/kandidatutbildning/hur-blir-jag-antagen/bilagor

Övriga Åbo Akademi


1. Kopia på grundskolans avgångsbetyg inskickat senast 13.4. kl 15:00 för att undvika språkprov.
2. Kopia på avgångsbetyget inskickat senast 7.6. kl 15:00

”De bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret bör vara bestyrkta av två myndiga personer (kan vara släkt men ej familj) och sändas till Åbo Akademi, Studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo så att de är oss tillhanda senast 13.4.2018 kl. 15:00. Även kopia på grundskolans avgångsbetyg bör vara oss tillhanda 13.4. för att undvika språkprov. Sökande som avlägger examen på andra stadiet våren 2018 eller på annat sätt får sin behörighet för universitetsstudier efter ovan nämnda datum bör sända in de bilagor som behövs så att de är oss tillhanda senast 7.6.2018 kl. 15:00.”

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sok-till-abo-akademi/yrkesexamen/

OBS! Gäller den som sökt till ÅA:

Du ska själv på betygskopian ange vilken betygsskala som använts och också själva räkna ut medeltalet på ditt betyg.

 

Helsingfors Universitet

1.Läroanstaltens officiella förhandsuppskattning över examen in senast 13.4.
2. Officiellt styrkt kopia av avgångsbetyget in senast 13.7.2018

Ansökningsservicen
PB 24
00014 Helsingfors Universitetet

https://www.helsinki.fi/sv/studier/bilagorna-i-huvudansokan#section-26500

 

Högskolan på Åland

Ansökan ska kompletteras med bestyrkt kopia av examensbetyget och eventuella arbetsintyg senast 11 juni 2018. Det gäller alla sökande, även sökande med gymnasiebetyg från åländska och fastländska gymnasier. Kompletteringarna kan bifogas till den elektroniska ansökan eller mejlas till info@ha.ax eller postas.

Sökande till sjökaptensprogrammet ska också komplettera sin ansökan med ett giltigt finskt eller svenskt läkarintyg för däckstjänst på fartyg, senast den 11 juni 2018. Läs mer om läkarintyg och krav på syn och hörsel.

https://www.ha.ax/utbildning/ansokan/