Karis

Axxell i Karis finns på Bangatan 75.  

Axxells växel är öppen måndag-fredag kl. 8-16.00, telefonnumret är 0290 01 7520. 

E-post karis@axxell.fi  

Enheter 

På Bangatan i Karis finns 4 olika enheter. Enheterna har verksamhet även på andra orter.  

Teknik, sjöfart och IT  - enhetschef Harry Åkerfelt

Välfärd – enhetschef, Beatrice Westerlund 

 • Närvårdare 
 • Barnledare 
 • Frisör
 • Olika form av yrkesexamen (YE) och specialyrkesexamen (SYE) 
 • Första hjälpen kurser 

Handel och turism - enhetschef Linda Glasberg-Lindholm

Mat och service  - enhetschef Belinda Rehn

 • Kock 
 • Bagare - Konditor 
 • Lokalvårdare 
 • Serveringspass och hygienpass

Lektionstider

Skoldagen börjar kl. 8.30, 8.45 eller kl. 9.00 om inte annat meddelats.

För att veta när den teoretiska undervisningen och den praktiska undervisningen i verkstäder, salong och kök sker, gäller det att följa läsordningen som finns på din Wilma. Lektionerna kan variera från vecka till vecka. Arbetstiderna inom de olika avdelningarna och studielinjerna kan också variera med tanke på kundbetjäning och öppethållningstid. Du ansvarar för att du håller dessa arbetstider.

En lektion pågår vanligen under fyrtiofem minuter. Till en lektion, vid undervisning i verkstad dock två lektioner, hör en rast på högst femton minuter. Med hänsyn till undervisningsämnet, undervisningsmetoden eller av andra skäl kan den tid, som används för undervisningen och rasterna, ordnas även på annat sätt utan att arbetsdagen förkortas.

Måltider

Alla studerande är berättigade till ett gratis mål mat per skoldag, en lunch, som serveras i tre turer, antingen kl. 11.15, 11.45 eller kl. 12.15, i matsalen på Bangatan. Du ska då visa upp din "tagg". Taggen har en pantavgift på 10 €.

OBS!! Om du följer någon speciell diet eller lider av någon form av födoämnesallergi, bör du lämna in ett läkarintyg, så att du får den dietmat, som passar just dig. Fyll i blanketten och lämna in den tillsammans med intyget.

I matsalen gäller följande trivselregler:

 • Ytterkläderna och mössor får inte tas med in i matsalen.
 • I allmänhet är det självservering.
 • Håll det snyggt omkring dig, så är det trivsamt för både dig själv och andra.
 • Om du av misstag spiller något ber du om att få lämpligt redskap att städa upp efter dig, eller så ber du om hjälp från köket.
 • Efter måltiden för du de kärl och bestick du använt till diskavdelningen, där du sorterar disken i korgar.
 • Låt måltiden bli en stund för avkoppling!

Raseborgs idrottsakademi

Är du en aktiv idrottare? För att kunna delta i Raseborgs Idrottsakademis (RIa) verksamhet ska du fylla vissa krav, bl.a. vara aktiv idrottare inom friidrott, tennis, fotboll, handboll, skytte, vattensport eller orientering på distrikts- eller nationell nivå samt vara elev eller studerande i en av Raseborgs Idrottsakademis medlemsskolor. RIa:s syfte är att underlätta kombinationen av studier och seriöst idrottsutövande för ungdomar inom Raseborg, och föreningen erbjuder individuell studie- och karriärhandledning, träningstider under skoldagen, ledda träningar och träningsläger samt ett omfattande utbud av stödfunktioner, som hjälper idrottarna i deras idrottsutövande.

Axxell är medlemsskola i Raseborgs Idrottsakademi. Detta innebär att de studerande i vår skola, som är aktiva toppidrottare och vill satsa seriöst och målmedvetet på sin idrottskarriär, har möjlighet att träna under skoltid tre gånger i veckan (måndag, onsdag, fredag). Dessa regelbundna träningar ersätter då valbara yrkeskompletterande eller fritt valbara studier.

Ansökan görs på en skild blankett, som finns hos examenshandledaren och lämnas till examenshandledaren eller RIa- koordinator Unni Mjølsnes, 044 739 7529. Hon svarar också på eventuella frågor.

Trafik

Parkeringsplatser finns t.ex. på den allmänna parkeringsplatsen öster om byggnad B mot järnvägsbron, eller vid idrottshallen. Järnvägsbron kommer under nästa år endast att vara öppen för fotgängare och halva parkeringsplatsen är upptagen för brobygget så antalet parkeringsplatser där är begränsat. Det finns en parkeringsplats även mitt emot K-Rauta där bilar kan parkeras.

Motorcyklar, mopeder och cyklar parkeras på västra sidan om byggnad B, mot K-Rauta-huset, men inte på K-Rautas gård.

De allmänna trafikreglerna gäller på parkeringsplatserna och gatorna runt skolan. Kom ihåg att iaktta speciell försiktighet, eftersom där rör sig många fotgängare och bilar.