Mattider

Som ungdomsstuderande har du rätt till tre mål gratis per dag, morgonmål, lunch och middag. En pant på 10 euro för en s k ”tagg” betalas i kansliet. Den bör du sedan ha med dig vid varje måltid du äter i matsalen.

Morgonmål 7.15 - 8.25
Lunch 11.30 - 12.30
Kaffe 14.15 - 14.45 (eftermiddagskaffet kostar 0,60€)
Middag 16.00 - 17.00

Djur

På Brusaby finns det en hel del djur spridda på ett ganska stort område.

Stället där Brusabys produktionsdjur finns heter Norrgård. Det ligger ca 1,5 km från campus. Vi har 25 renrasiga Herefordkor. En del av dem kalvar på våren och en del på hösten. Korna sköter själv sina kalvar och kallas därför dikor. De kor som kalvar på hösten har under sommaren varit på strandbete i Strömma. Vi har också två lantraskvigor, vilka kan användas i djurträning.

Fårens antal är ca 70 huvud och baserar sig på 25 tackor + två bässar och ett varierande antal lamm under året. Alla våra djur får komma ut på grönbete under sommaren. Den 9-åriga vallhunden Tim hjälper till med flyttingar av djuren.

I det nyrenoverade stallet i Brusaby finns plats för 36 hästar, främst trav- och ridhästar. Stallet Pegasus, en knapp kilometer från campus, rymmer ytterligare 12 hästar.

Närmast skolan hittar du smådjurshuset och lilla djurhuset. I lilla djurhuset finns höns och kaniner. I närheten av lilla djurhuset finns även åsnor samt två getter. I smådjurshuset finns en mängd exotiska djur som gnagare, fiskar, fåglar, sköldpaddor, ormar, ödlor och grodor.

Axxell Brusaby sköter också om hittedjursmottagningen i Kimitoöns kommun och Salo stad (främst katter), också dessa inkvarteras i smådjurshuset.

Assistenthundar  

Brusaby har avtal med Invalidförbundet att skola assistent-hundar. En assistenthund kan fungera som hjälp, stöd och sällskap t ex åt en person med fysisk funktionsnedsättning. Det tar ca två år att skola en assistenthund och under den tiden är hunden på Brusaby. Jaana Karppinen ansvarar för assistent-hundsskolningen.

Under veckoslut och lov sköts assistenthundarna främst av dess ”skötare” som alltså främst är Brusaby-studerande. Om du vill bli ”skötare” till en assistenthund ska du kontakta Jaana.

Egna djur i Brusaby

På grund av utrymmesbrist kan studerande tyvärr inte ha andra egna djur i Brusaby än hästar. Ansökan om hästplats görs direkt till Tiina Loisa, 044 739 7291 eller e-post: tiina.loisa@axxell.fi

Hittedjur

I smådjurshuset fungerar hittedjursmottagningen för Salos och Kimitoöns kommuner. Anina Råstedt ansvarar för hittedjuren och hittedjursnumret är 044 739 7118.

Skötseln av hittedjuren innehåller veterinärkontroll, vaccination, avmaskning, skötsel och utfordring. I fall djuret hittar sin ägare skall ägaren stå för skötselkostnaderna. Hittedjuren blir skolans egendom efter 15 dygn enligt rådande lagstadgar. Axxell Brusaby säljer steriliserade/kastrerade och chippade tama hittekatter till goda nya hem.

Smådjurskliniken

I ändan av internat fyra fungerar smådjurskliniken. Den är en välutrustad djurklinik där kommunalveterinär Minna Hakala tar emot patienter.

På kliniken utförs förutom basundersökningar och vaccinationer även olika operationer, laboratorieundersökningar, röntgen- och ultraljudsundersökningar.

Kommunalveterinärens nummer är 0500 110 660, telefontid vardagar kl. 8 – 9. För akuta och skyndsamma fall kan veterinären kontaktas på samma nummer kl. 8-16.00 men gärna på morgonen så kan djuret få vård samma dag. Ringbud som textmeddelanden kan också lämnas. Rådgivning för icke akuta fall kan också göras till e-post adressen minna.hakala@lieto.fi.

Anmälning av sådant som inte fungerar

Till adressen gardskarl.brusaby@axxell.fi kan anmälas om fel och brister i skolans byggnader, uteområden och utrustning. Skriv ”felanmälan” eller motsvarande i rubrikfältet. I eposten ger du en kort beskrivning av felet/ bristen, beskriv vad som är sönder/ vad behöver lagas och var är felet (vilken plats/ byggnad). Underteckna e-posten med namn och kontaktuppgifter, gärna också telefonnummer.

Mat till veckoslutsdejourer (studerande)

Studerande som har veckoslutsdejour får efter gjord dejour anhålla om måltidsersättning. Ersättningen fås för tre mål per dag, totalt 6,50 € / dag.

Veckoslutsdejourering (lärare)

Dejourerande lärare nås på telefon 044 739 7108 från fredag kl. 15.00 till måndag kl. 6.00. Dejourerande lärare finns på området på lördag och söndag 9.00 - 11.00. Kosthållsdörren hålls öppen under denna tid. Dejourerande lärare rör sig på området också under övriga tider.

Lyan

Lyan är öppen då det finns internatpersonal på plats, normalt åtminstone måndag – torsdag kl. 19.00 – 23.00. I Lyan kan du umgås med andra studerande, se på satellit-TV, spela spel, koka kaffe m.m. Där har även internatansvariga och fritidsledaren sina rum.

Post

Posten kommer till huvudbyggnaden på förmiddagen. Studiesekreterarna sorterar den och studerandenas post sätts på bokhyllan i huvudbyggnadens övre aula. Vill du skicka brev/kort så säljs det frimärken i studiebyrån. Där kan du också lämna avgående post.

Fritidssysselsättning

Förutom program som fritidsledaren Nicke ordnar på kvällar finns nedan listat några förslag till sysselsättning på fritiden:

  • Datasalen är öppen måndag - torsdag till kl. 23.00, då där inte pågår undervisning och under veckoslut på fm. 9.00 – 11.00 (sommartid då köket är öppet)
  • 2 konditionssalar finns i Kimito, Rehabcenter (vid busstationen) och Actiwell (inte långt från St1-stationen).
  • Kimitoöns vuxeninstitut ordnar olika kurser (vuxeninstitutet.kimitoon.fi)
  • I Kimito finns möjligheter att utöva olika idrottsgrenar med lokala föreningar
  • Amosparken erbjuder olika sportmöjligheter
  • Musikinstitutet Arkipelag (www.arkipelagmusik.fi)
  • Kolla även www.kimitoon.fi för att se vad som är aktuellt och/eller fråga fritidsledaren.

Läs anslagstavlorna som finns i aulan i kosthållet.