Utskrifter

I undervisningen används mycket material, som du själv kan/skall skriva ut eller kopiera. Till ditt IT-användarkonto är ansluten en så kallad saldobalans för utskrifter och kopiering. När studierna inleds är denna saldobalans 5€ och varje termin adderas 5€ till den. När du gör en utskrift eller ett kopieringsjobb så debiteras denna saldobalans med den summa Axxell räknat att materialproduktionen kostar. I kostnaden är inberäknat förutom färg och papper, även kostnaden för infrastruktur och utrustning.

För utskrifter och kopiering debiteras du enligt följande tariff:

  • A4 svartvitt material: 0,05€
  • A4 färgmaterial: 0,20€
  • Att producera A3 material kostar dubbelt mera än A4.

Kostnaden för utskrifter och kopiering är självkostnadspris.

Du kan inte göra utskrifter eller kopiering Ifall saldot på ditt konto är mindre än vad jobbet kostar.

Från en Axxell dator kan du granska ditt saldo på adressen http://achilles.axxell.fi/pwclient

Under normala omständigheter är saldobalansen tillräcklig för att utföra normala till studierna hörande pappersproduktion. Dock under olika omständigheter, t.ex. olika projektarbeten, kan saldobalansen vara otillräcklig och du kan då med hjälp av din lärare på studiebyrån begära tilläggssaldo.

Utskrifter och kopiering som inte hör till skolarbetet står du för själv och du kan på studiebyrån göra inbetalning till ditt saldokonto. Oanvänt saldo återbetalas inte.

Axxells utskriftstjänst för användare med egen utrustning

Axxell erbjuder en mobil utskriftstjänst för användare med egen privat utrustning. För att kunna använda tjänsten behöver du ett Axxell e-postkonto och en kopiator som stöder tjänsten. Alla Axxells kopiatorer stöder denna tjänst.

Tjänsten fungerar så att det material som skall skrivas ut skickas som en pdf-fil från det egna Axxell e-postkontot (webmail) till adressen axxellprint@axxell.fi Efter det loggar användaren in på kopiatorn antingen med tag eller med användarnamn/lösen och kan sedan välja att skriva ut materialet via Secure Print funktionen. Observera att utskriften till kopiatorn kan ha en lite fördröjning beroende på filstorleken.

En guide för mobil utskrift hittar du här

Informationen finns också på studerandeportalen