Tutorverksamhet

Ett led i arbetet för skoltrivsel är att det finns tutorer för höstens nya studerande. En fungerande tutorverksamhet hjälper till att studerandena får en bra start på sina studier.

Det finns tutorer på alla enheter. Tutor motsvarar vänelev i grundskolan. Tutorerna finns till för att hjälpa alla nya studerande att hitta rätt, svara på frågor och se till att alla känner sig välkomna. Tutorerna är aktiva under läsårets gång och ordnar olika dags- eller kvällsprogram för nya studerande.

Tutorerna har till sin hjälp en tutorhandledare.

Varje vår söker vi nya tutorer, som genomgår en utbildning för uppgiften. Att vara tutor ger en ypperlig möjlighet att lära sig verka som ledare för grupper och om gruppdynamik. Uppgiften är ansvarskrävande och inte alltid lätt, men ger i gengäld värdefulla upplevelser och erfarenheter med tanke på framtiden.

Att du har verkat som tutor värdesätts av arbetsgivaren och det visar att du har kompetens att verka i en förmansposition och därmed klarar av att ta ansvar för andra. Beroende på din egen aktivitet kan du få 1-5 kompetenspoäng för att du deltagit i tutorverksamheten. Du får ett intyg över att du fungerat som tutor.

juni 2018 Koordinator för specialundervisning och studerandevård (sp)

PR-tutorer

Axxell har också PR-tutorer till vars uppgift det hör att fungera som positiva ambassadörer för Axxell och vara aktiva på sociala medier. PR-tutorerna har bl.a. egna studerandekonton på sociala medier som de upprätthåller. Varje höst hålls en skolning för nya PR-tutorer.

juni 2018, kommunikationschef