Till dig som har fått en studieplats vid Axxell

Grattis till din studieplats!

Du har fått ett brev med information och en blankett som du skall returnera. Kryssa för om du vill ta emot platsen och börja studera i höst. Posta brevet så vi får det inom utsatt tid. Notera att du som tar emot din studieplats elektroniskt via Studieinfo ändå måste returnera de ifyllda blanketterna till Axxell.

Uppgifter om antagningsgrunderna samt poängsättningen hittar du här.

Boende

Axxell erbjuder internatplats för studerande som har lång väg hem eller bor där det inte finns allmänna kommunikationsmedel. Här hittar du ansökningsblanketten för internatplats. Internat finns vid enheterna i Pargas, Brusaby och Ekenäs (för studerande i Karis).

Resor

Här hittar du FPA:s information om skolresestöd och FPA:s ansökan om skolresestöd.

Måltider

Axxell värnar om att alla studerande skall få en bra och hälsosam skolmat. Därför är det viktigt att vi får veta om du har någon specialdiet eller matallergi. Här hittar du anmälan om specialdiet. Till den ska du bifoga ett läkarintyg eller intyg från hälsovårdare om specialkost. Ur intyget bör tydligt framgå samtliga dieter och allergier. Kökspersonalen kan alltid svara på om just du kan äta maten som serveras eller om det finns speciell dietmat. Om du inte anmält någon specialdiet har du inte rätt att äta specialkost.

Erkännande av kunnande

Om du har tidigare utbildnings- eller arbetserfarenhet som du önskar få beaktade i dina kommande studier så finns mera information om detta här.

Är du intresserade av vidarestudier efter din grundexamen?

Vid Axxell har du möjlighet att förbereda dig för studier på tredje stadiet genom den s.k YH-leden. På antagningsblanketten kan du kryssa för om du är intresserad av YH-leden. Läs mera här.

_________

Blanketterna på denna sida är i pdf-format. Vill du fylla i blanketten elektroniskt kanske du måste ladda ner blanketten till din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det här. Det går också bra att skriva ut blanketten och fylla i den för hand.

 

 

Rätt att begära omprövning

Du kan begära omprövning av ett antagningsresultat. Begäran om omprövning riktas till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Här hittar du en anvisning.

mars 2019, rektors assistent