Till dig som har fått en studieplats vid Axxell

Grattis till din studieplats! Du har fått ett brev med information och en blankett som du skall returnera. Kryssa för om du vill ta emot platsen och börja studera i höst och posta brevet så vi får det inom utsatt tid.

Axxell erbjuder internatplats för studerande som har lång väg hem eller bor där det inte finns allmänna kommunikationsmedel.

På denna sida hittar du ansökningsblanketten för internatplats, information och ansökan om skolresestöd samt information om erkännande av kunnande (om du har tidigare utbildnings- eller arbetserfarenheter du önskar få beaktade).

Skriv ut de blanketter du behöver i listan nedanför och skicka med i svarskuvertet:

Axxell värnar om att alla studerande skall få en bra och hälsosam skolmat. Därför är det viktigt att vi får veta om du har någon specialdiet eller matallergi. Till anmälan om specialdiet ska du bifoga ett läkarintyg eller intyg från hälsovårdare om specialkost. Ur intyget bör tydligt framgå samtliga dieter och allergier. Kökspersonalen kan alltid svara på om just du kan äta maten som serveras eller om det finns speciell dietmat. Om du inte anmält någon specialdiet har du inte rätt att äta specialkost.

Uppgifter om antagningsgrunderna samt poängsättningen hittar du på adressen www.studieinfo.fi, under rubrikerna Gymnasiet och Yrkesutbildning.

Blanketterna är i pdf-format. Vill du fylla i blanketten elektroniskt måste du ladda ner blanketten till din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det här. Det går också bra att skriva ut blanketten och fylla i den för hand.

 

Rätt att begära omprövning

Du kan begära omprövning av ett antagningsresultat. Begäran om omprövning riktas till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Här hittar du en anvisning.

maj 2018, rektors assistent

Är du intresserad av vidarestudier efter din grundexamen?

I Axxell har du möjlighet att förbereda dig för studier på tredje stadiet genom den sk. YH-leden. Läs mera om YH-leden här.