Stöd för studier

Du kan få olika former av ekonomiskt stöd från Folkpensionsanstalten (FPA). Läs mer på deras hemsida Folkpensionsanstalten.

Studiestöd

Om du är 17 år kan du anhålla om studiestöd.

Du söker studiestöd efter att studieplatsen är bekräftad. Du kan endera fylla i en pappersblankett eller ansöka via FPA:s e-tjänst (inloggning med dina bankkoder eller mobil ID). Om du väljer att fylla i en pappersblankett skall du ge den till studiesekreteraren på den enhet där du studerar.

Blankett OT 1r finns på FPA-kontor eller på studiebyrån på skolan.

Vänd dig till studiesekreteraren på din enhet om du har frågor kring studiestödet. Studiestöd kan beviljas tidigast från och med början av den månad då FPA får din ansökan.

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård

Skolresor

Studerande vid yrkesläroanstalter kan få stöd för skolresor från FPA om den dagliga skolresan är minst 10 km. Man kan också få skolresestöd för resor under perioderna av utbildning på arbetsplats. Läs mer om villkor för att få skolresestöd på Folkpensionsanstaltens hemsidor.

Du ska fylla i blanketten Ansökan – Stöd för skolresor  (KM 1r) och lämna in den på studiebyrån. Gör detta genast då studierna börjar. Vänd dig till studiesekreteraren om du har frågor om skolresestödet.

september 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård