Studiehandledning

Inom Axxell är det främst examenshandledarna som ger de studerande studiehandledning men det kan också vara lärarna i yrkesämnen.

Inom studiehandledningen funderar studerande mycket på vad en examen består av och vilka val hen kan göra och hur valen påverkar den fortsatta karriären. Studieteknik i olika former finns också med på agendan. Inom studiehandledningen skrivs den personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK).

Studiehandledningen sker i grupp men kan vid behov också vara individuell.

Alla studerande som studerar för en grundexamen skall ha ett obligatoriskt kompetenspoäng i det gemensamma ämnet Färdigheter i studie- och karriärplanering (Kod: 400014). Det ämnets mål för mål för kunnande är:

Den studerande kan

  • identifiera sina intresseområden, möjligheter och behov av stöd
  • göra val som gäller den egna examen och karriären
  • under avläggandet av examen skaffa information om olika möjligheter till vidareutbildning och om utbildningsutbudet
  • under avläggandet av examen förbereda sig för att söka arbete och presentera sitt kunnande.

juni 2018, rektor