Kontaktuppgifter

Brusaby

Studiebyrån är öppen måndag-fredag kl. 8.00-16.00

Studiesekreterare Linda Karlsson
tfn 044-739 7308
linda.karlsson@axxell.fi

Linda sköter bl.a. studiestödsärenden, studieintyg samt betyg
 

 

 

Studiesekreterare Tiina Stenberg-Ginström
tfn 044-739 7318
tiina.stenberg-ginstrom@axxell.fi

Tiina sköter bl.a. fakturering, skadeanmälan till försäkringsbolag samt försäljning av böcker
 

Karis

Studiebyrån är öppen

Studiesekreterare Benita Nyman
tfn 044-739 7547
benita.nyman@axxell.fi

Benita sköter

 

 

Studiesekreterare Heidi Råstedt
tfn 044-739 7488
heidi.rastedt@axxell.fi

Heidi sköter

Pargas

Studiebyrån är öppen måndag till fredag 8-12

Studiesekreterare
tfn 0290 01 7773
@axxell.fi

Marika sköter

 

 

Studiesekreterare Susanne Norrgård
tfn 0290 01 7240
susanne.norrgard@axxell.fi

Susanne sköter

Åbo

Studiebyrån är öppen måndag-fredag kl.

Studiesekreterare Janina Krook
tfn 044-739 7260
janina.krook@axxell.fi
 

Studieregisterutdrag

Du ser dina prestationer i Wilma. Om du vill ha en utskrift över dem, begär du det från studiebyrån på din enhet. Studiebyrån kan skriva ut ett studieregisterutdrag över avlagda prestationer.

Betyg och intyg

Intyg

Du kan begära olika intyg från studiebyrån. Du kan t.ex. behöva ett intyg över att du studerar på Axxell.

Examensbetyg

Du får ett examensbetyg över grundläggande yrkesutbildning när du har avlagt alla examensdelar och yrkesprov som ingår i grundexamen med godkänt resultat.

Eftersom examensbetyget är en officiell handling är det viktigt att alla personuppgifter så som namn och personsignum är korrekta.

Skiljebetyg

Om du avgår utan att ha slutfört utbildningen får du ett betyg över avlagda examensdelar.

Studiekort

FFS studiekort

Alla som studerar på heltid vid en yrkesskola kan bli medlem i Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Det finns inga krav på ålder. Studiekortet är beviset på att du är medlem och berättigar till medlemsförmåner.

Ifall du är under 30 år kan du också kombinera ditt studiekort med det europeiska ungdomskortet.

Information om hur du ansöker om FSS studiekort finns här.

Matkahuoltos rabattkort

 

För att få Matkahuoltos rabattkort för studerande behöver du:

  • Intyg för erhållande av rabattkort, intyget gäller för ett läsår i gången (fås från studiebyrån eller här)
  • Passfoto (om det är ditt första rabattkort)

Intyget och passfotot tas med till Matkahuolto som tillverkar kortet. Kortet (Studentkortet) ska varje år förses med en ny termins- eller läsårsdekal. Dekalen börjar säljas i augusti. Dekalen för höstterminen gäller fram till utgången av januari följande år och läsårsdekalen fram till utgången av september följande år. Kortet och dekalen kan skaffas när som helst under året. Kortets avgift är 10€ per läsår.

Mera information om Matkahuoltos rabattkort finns här.

juni 2019, Arbetarskyddschef och ansvarsperson för ledningssystem