Engagera dig i din utbildning och din skolmiljö!

Vill du vara med och påverka hur vardagen ser ut i skolan, hur undervisningen är upplagd, hur miljön utformas, vilka happenings som ordnas osv.? Då skall du engagera dig i studerandekåren!

Enligt lag måste skolan lyssna på studerande, låta studerande påverka, göra studerande delaktiga. Vi i Axxell har ordnat detta så att det finns en studerandekår vid varje enhet. Varje kår har en handledare som vid behov hjälper och stöder studerandekåren i dess verksamhet. Varje studerandekår har en liten summa pengar i Axxells budget som den får bestämma hur och  till vad den används. Studerandekårerna är till för såväl unga som vuxna studerande och kårerna från olika enheter träffas någon gång under året. Denna dag ordnas nästa gång 25.9.2018.

I Axxells direktion skall det finnas representation för studerande. Likaså måste det lagstadgade disciplinutskottet (som besluter om avstängningar)  ha minst en medlem som är studerande. Vi strävar till att också få med studerande med i det som vi kallar samplanering, det vill säga när undervisningen i examensdelarna planeras av berörda lärare.

 I Axxell finns också tutor- och PR-tutor verksamhet. Läs mera här

Studerande ges också möjlighet att regelbundet delta i elektroniska utvärderingar av verksamheten och undervisningen.

De studerande som går med i dessa verksamheter kan lägga in det som en del av den personliga studieplanen, dvs. det ger konkret utdelning i kompetenspoäng, beroende på hur aktivt du deltar.

Meddela din examenshandledare om du är intresserad att delta i denna verksamhet.

juni 2018, rektor

Studerandekåren i Brusaby

I Brusaby finns en fungerande studerandekårsverksamhet. I början av höstterminen kallas alla studerande skilt till ett möte för att välja styrelse och funktionärer för studerandekåren. Studerandekåren kan ha kioskverksamhet och ordna evenemang (t ex lucia, julfest, konserter) eller utfärder osv. Studerandekåren kan också ta initiativ till förbättringar och ändringar i boendet eller skolgången i Brusaby. Var aktiv och gå med i verksamheten! Mera info fås av fritidsledaren.

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård

Studerandekåren i Ekenäs

Studerandekåren har ett eget rum i skolan, där styrelsemedlemmarna kan arbeta och träffa andra studeranden. Studerandekåren utformar själva sin verksamhet i samråd med skolans lärarrepresentanter. Målsättningen med studerandekårsverksamhet är att öka de studerandes trivsel i skolan. Det är också studerandekåren som framför studerandes åsikt i olika frågor som berör undervisningen i skolan. Därför deltar studerandekårens representanter i skolans branschmöten 2 gånger/termin.

Gå med i studerandekårens verksamhet – påverka verksamheten i skolan, skapa nya bekantskaper inom och utanför skolan, lär dig mycket om föreningsarbete osv.

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård

Studerandekåren i Karis

Alla studerande hör automatiskt till studerandekåren. Varje klass utser en klassrepresentant = klassäldste, som företräder klassens åsikt och informerar klassen i olika ärenden. Klassäldstena möts regelbundet under lärarrepresentant Unni Mjølsnes ledning, och det är också de som väljer medlemmarna i studerandekårens styrelse. Studerandekårens uppgift är att tillvarata studerandenas intressen, öka trivseln i skolan och på olika sätt befrämja studierna. Klassäldstena har under de senaste åren bidragit med uppskattade programnummer på julfester och avslutningar.

Kom med i studerandekårens verksamhet - kom med och påverka!

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård

Studerandekåren i Pargas

Med studerandekårsverksamhet vill vi öka de studerandes trivsel och delaktighet i skolan. Val av studerandekårsstyrelse sker årligen i januari. Studerandekårsstyrelsen leds av examenshandledaren och skolkuratorn. Studerandekåren sköter om studeranderummet, ordnar olika evenemang och har möjlighet att påverka skolvardagen, fritidssysslorna och internatet. Har du intresse av att påverka din skolvardag? Kontakta då din examenshandledare och kom med i studerandekårsverksamheten!

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård

Studerandekåren i Åbo

Studerandekårens främsta uppgift är att bevaka studerandes intressen samt öka trivseln och gemenskapen för Axxells studerande i Åbo. Under höstterminen utses studerandekårens styrelse, främst utifrån de studerande som fungerat som tutorer. Studerandekårsstyrelsen och tutorverksamheten leds av examenshandledaren.

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård