Studera på distans

Gemensamma ämnen (GEM) på distans

Inom ramen för de gemensamma ämnena är det i princip möjligt att studera på distans. Just nu befinner vi oss dock mellan två olika nationella läroplaner vilket betyder att de som gäller för studerande som inlett studier före 1.1.2018 håller på att avvecklas och de som gäller dem som skrivits in efter 1.1.2018 byggs upp under detta läsår. Just nu erbjuds ingen distansundervisning inom GEM-ämnen för dem som inlett efter 1.1.2018. Inom ramen för ett projekt samarbetar vi med de andra finlandssvenska yrkesutbildarna och skapar helt ny distansundervisning. Projektet sträcker sig fram till 31.12. 2019. På denna sida informerar vi an efter som projektet framskrider.

För dem som inlett studier före 1.1.2018 kommer ett begränsat antal delmål att erbjudas under läsåret 2018-2019. Därefter är det slut på distansstudier för den studerandegruppen och läroplanerna daterade 1.8.2015 – 31.12.2017. När och vilka delmål som erbjuds klarnar inför skolstart. Anmälan sköts via din examenshandledare så var i kontakt med hen.

Att studera på distans är minst lika krävande som om du deltar i närundervisningen på skolan. Distansstudier kräver mycket självdisciplin och studerar du på distans får du inget extra stöd av läraren. Om du är osäker på om du klarar av att studera på distans rekommenderas att du väljer närstudier.

Beväringar och föräldralediga studerande har rätt att delta i distansdelmål utan extra kostnad.

juni 2018, rektor

GEM-ämnen på annan enhet

Det finns också möjlighet att avlägga GEM-ämnen på en annan enhet än den du är inskriven vid. Om du t.ex. är hemma från Pargas eller Kimitoön men är inskriven i Karis så kan du läsa GEM-ämnen på din hemort.

Just nu befinner vi oss dock mellan två olika nationella läroplaner vilket betyder att de som gäller för studerande som inlett studier före 1.1.2018 håller på att avvecklas och de som gäller dem som skrivits in efter 1.1.2018 byggs upp under detta läsår. Detta innebär att vi är i ett brytningsskede och genomför delvis moduler enligt gammal läroplan och delvis block enligt ny läroplan. Eftersom detta är under arbete och det finns vissa osäkerhetsfaktorer ber vi dig vara i kontakt med din examenshandledare om du funderar på GEM på annan enhet. Anmälan sköts via examenshandledaren.

juni 2018, rektor