Starttester

När du börjar din utbildning vill vi gärna få så mycket information om dig och ditt kunnande som möjligt för att vi ska kunna planera undervisningen på bästa möjliga sätt. Vi använder elektroniska självrättande starttester. Det finns tester för modersmål, finska, engelska och matematik.

Målsättning med testerna är att snabbt få en uppfattning om nivån på ditt kunnande och eventuellt i ett tidigt skede planera in extra stödåtgärder inför studierna i Axxell.

Testningen sker i början av studierna, oftast i augusti eller september.

Resultaten från dessa tester förs in i den personliga utvecklingsplanen (PUK) i Wilma.

Lärarna kan använda sig av resultaten vid planeringen av undervisningen men det påverkar aldrig din bedömning inom något ämne.

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård.