Skolkurator

Brusaby

Varje enhet inom Axxell har tillgång till skolkurator. Janni Ölander är kurator i Brusaby. Janni har mottagning på torsdagar i kanslihusets källarvåning, övriga tider med tidsbokning. 

Janni Ölander

tel: 040 637 4488

e-post: janni.olander@kimitoon.fi.

Skolkuratorn träffar alla första årets studerande gruppvis och kartlägger faktorer som stöder eller utgör hinder för studerandes studier och välbefinnande. Dessutom erbjuder skolkuratorn alla studerande på skolan möjlighet till individuella samtal kring bl.a. kriser samt frågor som har att göra med studerandes livssituation. Skolkuratorn samarbetar med lärarna på skolan, andra myndigheter samt studerandens vårdnadshavare. Skolkuratorn har tystnadsplikt.

I enhetens antimobbningsteam ingår samma personer som i studerandehälsogruppen.

Esbo - Överby

Skolkurator Gunilla Biström, gunilla.bistrom@esbo.fi tfn. 050-5705830

Skolpsykolog Marina Lindholm, marina.lindholm@esbo.fi tfn. 043-8257263

Karis

Skolkurator Lina Alm , tfn 044 739 7449
e-post: lina.alm@raseborg.fi

Mottagning: Bangatan 75, rum A3.48

Psykolog Martin Westerling

Mottagning på Karis hälsostation, Bulevarden 21, andra våningen och på skolan i hälsovårdarens rum Tidsbeställning , tfn 019 - 289 3240

Pargas

Studerande kan kontakta skolkuratorn i frågor gällande studerandes sociala och psykiska välmående, man kan kontakta för att diskutera både mindre och större problem, såväl ensam som i grupp. Det kan gälla oro för en själv, en vän, för någon familjemedlem eller om man vill diskutera annat som man funderar eller grubblar på t.ex. sömnproblem, relationsproblem, problem i familjen, ensamhet, oförklarlig ångest eller annat. Vårdnadshavare kan kontakta kuratorn om frågor som oroar kring det egna barnet. Skolans lärare kan också hänvisa en studerande till kuratorn. Vid behov kan kuratorn hänvisa studerande till vidare stöd eller vård.

Skolkurator är Johanna Karlsson och nås via Wilma (intern post), per telefon eller e-post

tfn 0400 857 294 eller
e-post: johanna.karlsson@pargas.fi

Hon är anträffbar tisdagar och onsdagar kl. 8.00 - 16.00 och enligt överenskommelse.

Åbo

Kurator: Annika Långström-Strandberg, tfn 050-432 3588

Annika är tillgänglig för Axxells studerande på onsdag förmiddagar. Övriga tider går det bra att ta kontakt via Wilma.

Skolpsykolog Fanny Lindfors

Adress: Gamla Stortorget 1, 20500 Åbo (Katedralskolan, ingång från innergården via Nunnegatan, ingång A), tfn 050-310 1620. Skolpsykologen nås även via Wilma och på e-post fanny.lindfors@turku.fi