Skolhälsovårdare

Det finns skolhälsovårdare på alla enheter. Den kommun där läroanstalten är belägen svarar för tillhandahållandet av skol- och studerandehälsovård så som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen.

Skolhälsovårdaren har öppen mottagning enligt fastslagna tider. Övriga tider enligt överenskommelse. Du kan ringa eller vara i kontakt via sms eller epost.

Du kan vända dig till hälsovårdaren i alla ärenden som berör din hälsa och ditt välmående. Det kan handla om att få ett vaccin, recept som behöver förnyas, små sår eller olycksfall. Vänd dig också till skolhälsovårdaren om du har frågor kring preventivmedel eller graviditet. 

Du kan även få råd om vart du skall vända dig i situationer då du känner dig nere, felbehandlad, har ångest eller har problem med dina studier.

Skolhälsovårdaren är också rätt person att vända sig till om du är orolig för en kompis som mår dåligt eller om du märker att någon blir mobbad.

Tillsammans hittar vi en lösning på problemet.

Brusaby

Studerandehälsovårdaren Maria Launokorpi har mottagning på skolan utan tidsbeställning torsdagar kl. 8.30 - 9.00 med reservation för förändringar (se lista på anslagstavlan eller kolla Wilma). Andra tider enligt tidsbeställning.

Tel. 040 744 8938, e-post: maria.launokorpi@kimitoon.fi

Under sitt första år på skolan blir alla studerande kallade till hälsovårdaren för en hälso-granskning. Under andra året blir flickorna kallade till skolläkaren. Pojkarna bör gå till sin egen hemort på hälsoundersökning före uppbåd. Tredje årets studerande tar själv kontakt med hälsovårdaren vid behov.

HVC/Läkarmottagningen i Kimito tel: 02 426 0400 alla vardagar må – fre kl. 8 – 16.

De närmaste jourpunkterna under vardagar kl. 16 - 08, veckoslut och söckenhelger är:

Jouren i Salo, tel. (02) 772 3611
Sairaalantie 9
24130 Salo

Eller

Samjouren i Åbo, tel. (02) 313 8800
Keramikfabriksgatan 1
20520 Åbo.

Studerande har rätt att en gång besöka profylaxtandskötaren för en bedömning av vårdbehovet under sin studietid. Studerande ringer själv och bokar tid. Tandvården i Kimito; tidsbeställning, annullering och ändring av beställda tider görs per telefon vardagar gärna kl. 8.00 – 9.00 på tel. (02) 426 0525.

Skolpsykolog Kerstin Gustafsson tel: 040 705 1223 (tidsbeställning)               

Första hjälp -material finns på skolan, men inte mediciner. Skaffa eget förbandsmaterial (t.ex. plåster) och egna värktabletter.

Esbo-Överby

Hälsovårdare

För Överby finns det ett arrangemang med en hälsovårdare som är anträffbar per telefon och hon heter Petra Sundqvist-Nyholm. Hälsovårdaren skickar ut hälsoenkäter åt förstaårs studerande och kallar på basen av enkätsvaren endel studerade till personliga besök. Hon har sitt arbetsrum i Omnia, där även studerande kan besöka henne vid behov.

Karis

Hälsovårdare

Marina Tuomolin, tfn 040-711 4849
Åsa Söderling, tfn 040-825 2938

Mottagning på Bangatan 75, rum A3.28 och A3.30. Öppen mottagning alla dagar kl. 10.00-10.30.

Skolläkare

Skolläkaren har mottagning i skolan några gånger under läsåret. Andra årets studerande erbjuds en läkartid. Tider bokas via hälsovårdaren.

Psykolog

Psykolog Martin Westerling

Mottagning på Karis hälsostation, Bulevarden 21, andra våningen och på skolan i hälsovårdarens rum. Tidsbeställning, tfn 019 - 289 3240

Preventivrådgivning

Du kan boka tid till läkare på preventivmottagning via hälsovårdaren. Mottagning på Karis rådgivning, Köpmansgatan 25. Besöket är avgiftsfritt för studerande.

Hälsostation i Karis

Vid behov av läkarvård kan studerande oberoende av hemkommun kontakta hälsostationen på Bulevarden 21, vardagar kl. 08.00 – 16.00, tfn 019 289 3000. Vid akut insjuknande och olycksfall kontakta jourmottagningen i Ekenäs tfn 019 289 3300. Läkarbesök kostar 20,90€ och sjukskötarbesök kostar 8,60€ för 18 år fyllda. Under 18 år gratis. Vid akut insjuknande och olycksfall på vardagskvällar och nätter kontakta jourmottagningen tfn 019 224 2890 på Västra Nylands sjukhus vid Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs. Läkarbesök under jourtid kostar 32,70€.

Tandläkare

Tidsbeställning vardagar kl.8.00 – 11.00 tfn 019 289 3440

Jourbesök se: http://www.raseborg.fi/tandvård/jourverksamhet

Studerande har rätt till tandvård i sin hemkommun eller på studieorten. Tandvården är gratis fram till den dag man fyller 18 år.

Pargas

Hälsovårdare Carola Silander-Lehtinen

Mottagning på skolan tisdag och torsdag, annars v.b. på Pargas hälsostation.

Tfn Axxell 044 739 7945, telefontid vid hvc må och ons kl. 8 – 9, fre kl. 10 – 11, tfn 040 488 5504.

Meddelande kan även skickas per wilma eller carola.silander-lehtinen@pargas.fi

Skolläkare Helena Tuominen-Gustafsson

Andra årets studerande kallas för läkargranskning, övrig tidsbeställning via hälsovårdaren.  Pojkar i uppbådsålder får sitt militärtjänstgöringsintyg av skolläkaren.

Jour

Vid akuta sjukdoms- eller olycksfall kontaktas jouren vid Pargas hälsostation, Vapparvägen 15 a, tfn 02 4545220. Vardagar efter kl. 16 flyttas jouren till Åboregionens samjour, ÅUCS T-sjukhuset, Keramikgatan 1 Åbo, tfn 02 313 8800, telefonkontakt önskvärd före besöket.

Samjouren i Åbo fungerar dygnet runt.

Allmänt nödnummer och ambulans tfn 112.

Tandvård

Tfn 02 454 5300 , tidsbokning för akuta tider kl. 8.00 – 9.00, övrig tidsbokning kl. 9.00 – 11.30.

Alla studerande vars studietid är över fyra månader är berättigade till undersökning av munnen och till tandvård under sin studietid, även om deras hemort inte är Pargas.

Tandvård för unga under 18 år är gratis.

Psykolog

Folkhälsan i Pargas, tfn 019-278 6191 eller hvc-psykolog för 18 år fyllda. Mera information via hälsovårdaren.

Åbo

Obs! På grund av coronavirusepidemin skall alla studerande kolla de uppdaterade anvisningarna på Åbo stads hemsida gällande skolhälsovården

http://www.turku.fi/uutinen/2020-03-16_muutoksia-hyvinvointitoimialan-palveluissa

Hälsovårdare Emilia Heikkala

Adress: Gamla Stortorget 1, 20500 Åbo (Katedralskolan, ingång från innergården via Nunnegatan, ingång A)

Telefontid: må-to kl. 11:00-11:30, tfn 040-540 9726

Hälsovårdaren nås även via Wilma och på e-post emilia.heikkala@turku.fi

 

Hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning i korta och akuta ärenden må-fr kl. 9:00-11:00 (för korta eller akuta ärenden). Övriga tider enbart med bokad tid.

Första årets ungdomsstuderande kallas för hälsovårdarens hälsogranskning. Andra årets ungdomsstuderande kallas för läkargranskning. Pojkar i uppbådsålder får sitt militärtjänstgöringsintyg av skolläkaren.

Läkarens mottagningar samt telefontider enbart med tidsbeställning. Tidsbeställningen görs via hälsovårdaren.

Jour

Vid akuta sjukdoms- eller olycksfall kontaktas egen hälsocentral. Vardagar efter kl. 16 flyttas jouren till Åboregionens samjour: ÅUCS T-sjukhuset, Keramikfabriksgatan 1 Åbo, tfn 02 313 8800. Telefonkontakt önskvärd före besöket.

Samjouren i Åbo fungerar dygnet runt.

Allmänt nödnummer och ambulans tfn 112.

Tandvård

Tidsbeställning kl. 8:00-15:30, tel. 02 2660644, www.turku.fi > Hälsovård > Tandvård

Studerande har rätt till tandvård i sin hemkommun eller på studieorten. Tandvård för unga under 18 år är gratis. OBS: Ifall du inte är inskriven i Åbo måste du uppge att du är studerande då du bokar tid.

Psykolog

Skolpsykolog Fanny Lindfors

Adress: Gamla Stortorget 1, 20500 Åbo (Katedralskolan, ingång från innergården via Nunnegatan, ingång A), tfn 050-310 1620. Skolpsykologen nås även via Wilma och på e-post fanny.lindfors@turku.fi