Studieregisterprogrammen Primus och Wilma

Axxell använder skoladministrationsprogrammet Primus för att registrera uppgifter om dig och dina studieprestationer. I Wilma (www-baserad anslutning till Primus) kan du följa med dina studieprestationer, ditt schema för varje vecka och kontrollera din närvaro/frånvaro.

Du kan ta i bruk Wilma efter att du fått användarnamn och lösenord till Axxell-nätet. Du använder samma inloggningsuppgifter också i Wilma.

Efter varje avslutat delmål förs delmålsvitsordet in i registret av studiesekreteraren. I normala fall blir vitsordet synligt ca tre veckor efter att delmålet tar slut. Dina vårdnadshavare kan också se dina studieprestationer och din frånvaro efter att de fått egna användarrättigheter.

På Wilmas anslagstavla förmedlas officiell information, t.ex. när det är dags att välja kursbricka. I Wilma kan du också läsa och skicka interna meddelanden till lärare och annan personal. 

Vi ber dig vara observant på att uppgifterna om dig själv och dina studier är korrekta. Kom ihåg att meddela studiesekreteraren på studiebyrån om dina eller din vårdnadshavares personuppgifter ändrar under läsåret, t.ex. vid byte av adress eller telefonnummer.

Här hittar du en video om användningen av Wilma