Ledningssystem

Axxell ordnar utbildning på många enheter med stor geografisk spridning. En förutsättning för att förverkliga detta breda uppdrag är ett välfungerande ledningssystem som garanterar ständig förbättring av den dagliga verksamheten. Axxell arbetar aktivt med miljö, kvalitet och arbetsmiljö och är certifierat enligt standardena ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Här kan du läsa mera om Axxells vision, strategi och mål.

Miljö samt hållbar utveckling i ekologiskt, socialt och ekonomiskt hänseende är en utgångspunkt för Axxells verksamhet. Målet med miljöarbetet är att stöda de studerande att utvecklas till miljömedvetna medborgare med starkt livscykeltänkande som i sin framtida verksamhet kan ta i beaktande de olika aspekterna av hållbar utveckling.

Kvaliteten utvecklar vi genom att synliggöra och dokumentera våra arbetsprocesser och ständigt förbättra dem. Med hjälp av utvärderingar, som både studerande och personal fyller i, förbättrar vi också vår kvalitet.

Axxell strävar efter en positiv och säker arbetsmiljö där alla trivs. Tillsammans upprätthåller vi och utvecklar arbetssäkerheten och den förebyggande verksamheten.

juni 2019, Arbetarskyddschef och ansvarsperson för ledningssystem