Information om inlärning i arbete på itslearning

Läroplanerna som gäller från 2015

Här hittar du läroplanerna för alla våra läroplansbaserade utbildningar. Läroplanerna gäller fr.o.m. 1.8.2015. Yrkesprovsblanketterna kommer också att finnas här så småningom.

Genom att välja branschen och därefter klicka på filtrera i listan till vänster hittar du lättare den läroplan och de yrkesprov du söker. Observera att du endast kan söka en branschläroplan/yrkesprov i gången.

Alla läroplaner är i excel-format. Har du inte tillgång till excel och således inte kan öppna läroplanen, kontakta då maria.isaksson@axxell.fi och be om att få läroplanen i pdf-format.

Modulschema som gäller för studerande som inlett studierna före år 2015

Här hittar du de modulscheman som gäller för de studerande som inlett sina studier före år 2015 (dvs. 2014 och tidigare). Nedan hittar du läroplanerna enligt ort och utbildning.

Den nya läroplanen gäller även de som har inlett sina studier före hösten 2015. Men eftersom studerande redan har avklarat examensdelar och/eller delmål enligt den läroplan som gällde fram till 1.8.2015 får de detta kunnande tillgodo i den nya läroplanen. För att göra övergången till den nya läroplanen möjlig har det gjorts upp nya modulschema för dessa studerande. Det betyder att det finns olika modulschema för olika grupper med samma grundexamen.