Läroavtalsutbildning

Du kan välja att studera till ett yrke med läroavtal. Det betyder att du har ett jobb och får lön samtidigt som du studerar. Läroavtalsutbildningen lämpar sig för både unga och vuxna. Du har ett tidsbundet arbetsavtal med en arbetsgivare. Du ska själv skaffa arbetsplatsen. Ungefär 70–80 procent av läroavtalsutbildningen sker på arbetsplatsen. På din arbetsplats har du en eller flera arbetsplatsutbildare ansvarar för din utbildning.

Du deltar även i undervisning på skolan enligt fastslagna tider. Då får du oftast ingen lön utan i stället (studiesocial förmån) annan ersättning som du ansöker om från Axxell, Läroavtalsbyrå. https://www.axxell.fi/laroavtal

 

För mera information:

Klara Roos, läroavtalsplanerare i Karis, Bangatan 75, 10300 Karis

tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi

 

Anders Levin, läroavtalsplanerare i Pargas, Vapparvägen 4, 21600 Pargas

tfn 044-739 7782 eller anders.levin@axxell.fi