Axxells kvalitetskriterier för undervisning

Ledningsgruppen har på sitt möte 27.2.2019 slagit fast följande Axxells kvalitetskriterier för undervisning.

Kriterierna är följande:

Jag känner till datum för närstudiedagar 4 månader på förhand. 
​Jag ser schemat för närstudiedagarna i Wilma senast en vecka på förhand (examensdel, rum, lärare). 
Jag ser närstudiedagarnas innehåll i ItsLearning senast en vecka före examensdelen inleds.
Undervisningen förverkligas enligt den planering som fanns i ItsLearning och på schemat i Wilma.
Inför varje ny examensdel hålls en introduktion till examensdelen där jag har jag fått handledning och information om innehållet och bedömningen.

rektor mars 2019 (SP)