Kombistudier

Kombistudier innebär att man kan kombinera studier från olika examina. Det vanligaste har varit att man kombinerar yrkesutbildning med gymnasiestudier och då får man två examina – grundexamen och studentexamen. Man kan också kombinera två olika grundexamina och då får man två olika yrken.

För de studerande som inlett studierna efter 1.1.2018 beaktar inte våra utbildningsplaner generellt möjligheten att avlägga kombistudier med gymnasiet. Om någon studerande vill avlägga studier vid ett gymnasium i ett eller flera ämnen för att sedan kunna skriva studenten i dessa ämnen så kan detta eventuellt beaktas i den personliga utvecklingsplanen för kunnande. Den möjligheten utreds tillsammans med examenshandledaren och den plan som görs upp skall godkännas av rektor.

Det finns på nationell nivå anvisningar för vilka kurser i gymnasiet som motsvarar våra gemensamma ämnen i yrkesutbildning. Rätten att skriva studentexamen är för en studerande i yrkesutbildningen tryggad i lag.

Kombistudier har traditionellt setts som ett sätt för de studerande i yrkesutbildningen att stärka sina möjligheter att komma in vid och att avlägga studier vid högskola. Idag erbjuder vi möjligheten att välja YH-leden för detta ändamål.

Att kombinera studier från två olika grundexamina beskriver vi närmare i studiehandledning och då den personliga planen för kunnande (PUK) görs upp.

juni 2018, rektor (sp)