Karriärplanering

Alla studerande karriärplanerar. Karriärplaneringen sker med fokus på dina önskemål, dina egna tankar och dina drömmar men samtidigt beaktas också vad du har för tidigare erfarenheter av studier och arbete.

Examenshandledaren är den person på skolan som handleder dig i denna process – processen där du som studerande funderar på och planerar din framtid. Studerar du inför en yrkes- eller specialyrkesexamen gör du detta tillsammans med den ansvariga läraren. Handledningen sker i grupp.

Karriärplaneringen kan handla om val av examensdelar eller val av arbetsplats för utbildningsavtal/läroavtal, om hur välja sommararbetsplats eller arbetsplats efter avslutade studier, om vidarestudier efter avslutade studier inom yrkesutbildningen osv. Då det personliga planerna görs upp skall du som studerande beakta vilka faktorer, vilka val som kan gynna dig i den planerade karriären.

Under processens gång får du hjälp att hitta den information som du behöver för att kunna göra dina egna val och dina egna bedömningar.

Den personliga utvecklingsplanen för kunnande (PUK) är ett mycket viktigt instrument i karriärplaneringen och dina planer skrivs småningom in i den i Wilma.

En karriärplan uppdateras med en viss regelbundenhet.

augusti 2018, rektor