Itslearning

Inom Axxell används en elektronisk inlärningsplattform som en del av undervisningen. Via plattformen kan man bland annat få tillgång till material samt utföra och lämna in uppgifter. Plattformen finns på adressen https://axxell.itslearning.com och kan användas både via dator och mobilutrustning (smarttelefon eller pekpatta). Inloggning sker med ditt Axxell-användarnamn och -lösenord (välj Logga in med Axxell konto). Användarnamnet ges i formatet användarnamn@axxell.fi

Videoguider för användning av Itslearning

Ladda ned på Google Play