Utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal utomlands

En ansökan om att få göra utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal måste alltid vara gjord och godkänd av internationella gruppen vid Axxell innan studeranden börjar göra några praktiska arrangemang för utbytet.

Studeranden vid yrkesutbildningen vid Axxell kan ansöka om stipendium via LearnMob för att göra utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal utomlands. Stipendiet är en del av ett Erasmus+ finansierat projekt, vilket betyder att studeranden kan söka stipendium enbart till de länder som deltar i projektet. Studeranden får hjälp med att hitta arbetsplats samt boende. På platsen finns en internationell kontaktperson (eller organisation) som stöd. Stipendiet täcker i regel flygresa och en del av uppehället.

Studerande kan även göra utbildningsavtal/läroavtal utomlands i länder som inte hör till LearnMob projektet. I dessa fall skall studerande själv finansiera alla kostnader som utbytet utomlands medför. Även om studerande betalar alla kostnader måste international@axxell.fi kontaktas före utbildningsavtalet skapas och före studeranden börjar aktivt göra arrangemang för sin vistelse utomlands.

Om studeranden vill göra sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal utomlands bör förutom de internationella kontaktpersonerna även examenshandledarna och de handledande lärarna involveras. När det gäller läroavtal måste även läroavtalsplaneraren involveras.

Studerande får INTE göra sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i USA eller i Canada! Axxells försäkringar gäller inte i dessa länder då studerande inte har juridiskt rätt att få visum för att göra utbildningsavtal eller läroavtal i dessa länder. Studerande får i regel inte göra sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i länder som klassificeras som otrygga av Utrikesministeriet. 

För mer information samt ansökningsblanketter för internationella utbyten kontakta international@axxell.fi

juni 2019, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet

Internationella utbyten med LearnMob-stipendier

Axxell erbjuder studerande möjligheten att ansöka om stipendier inom ramen för LearnMob 3-projektet, som finansieras via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten under läsåret 2018-2019 samt 2019-2020. Man har möjlighet att ansöka om ett utbyte till följande länder: Danmark, *Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien och *Sverige. För länder märkta med *gäller specialbestämmelser. För att få till stånd en rättvis och kvalitativ urvalsprocess så har vi slagit fast deadlines för när ansökan om LearnMob3 utbyten bör vara inlämnad för att den ska behandlas:

  • Deadline 1 är 26.8.2019 för UA-perioder som inleds mellan 1.11.2019 – 14.2.2020
  • Deadline 2 är 18.11.2019 för UA-perioder som inleds efter 19.2.2020 och avslutas senast 31.7.2020 

Mera information samt ansökningsblanketter fås per e-post: international@axxell.fi

Läs mera om internationella utbyten på Itslearning (du måste vara inskriven studerande för att kunna läsa detta)

Här hittar du en artikel som publicerats i HBL om internationella utbyten i Axxell

 

Internationella utbyten med egen finansiering

Om du önskar göra ditt utbyte i ett land som inte är inkluderat i LearnMob 3 projektet är det möjligt. Du bör då ta kontakt med din examenshandledare och diskutera hur utbytet passar in i  din personliga utvecklingsplan. Du bör alltid skicka en skriftlig anhållan om att få göra en del av dina studier utomlands till international@axxell.fi. Före du går vidare med dina planer om att studera utomlands måste blanketten om att göra en del av dina studier utomlands vara godkänd av internationella gruppen. Blanketten som ska fyllas i fås via international@axxell.fi

Du får i regel inte göra din UA i länder/regioner som klassificeras som otrygga av Utrikesministeriet.

Om du gör en del av sina studier utomlands och inte har beviljats ett LearnMob 3 stipendium måste du stå för alla kostnader själv, hitta en lämplig UA plats som fyller de krav som ställs på UA-platser samt själv ordna med boende mm.

Om du åker på ett utbyte med egen finansiering handleder den handledande läraren dig normalt som om studerande vore i Finland men via skype, telefon eller e-post.

 

Förbjudet att göra utbyten till Kanada och USA

Studeranden får ALDRIG göra utbyten till Kanada och USA då utbyten från yrkesutbildning på andra stadiet inte är lagligt i dessa länder och studeranden får inte visum för utbyten. Axxells försäkringar gäller inte för utbyten till dessa länder.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar att man skall undvika utbyten till Turkiet tills vidare. 
(Internationella gruppen, augusti 2018)

Läs våra studerandes bloggar från sin praktik utomlands:

William Bäckman, Albin Ljungqvist, Erik Nordman och Anton Paasonen, alla datanomstuderande, gör sin pratik på Malta. Här kan du följa med deras vlogg på Youtube https://youtu.be/8gHvn1B-FZc

Jean Lindén som studerar till målare som vuxen gör sin praktikperiod på Malta i september 2019. Läs hans blogg här: https://malapamalta.wordpress.com/

Aurelia Aminoff (blivande trädgårdsmästare) gjorde sin utlandspraktik i Nantes i Frankrike. Läs hennes rapport här

Isabella Miettinen (textilartesan) gjorde sin praktik i Frankrike. Läs hennes rapport här

Elin Sigfridsson, frisörstuderande vloggade från Stockholm i december-januari 2019, här kan du se alla hennes inlägg: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRRAPUaAzm1pm_5iD_NZtIXVFQreo_Tu4

Flera merkonomstuderande gör sin inlärning i arbete på olika håll i Malta. Här kan du läsa deras bloggar:

Madelene Löfberg:   https://nouw.com/madelenelofberg

Thea Nordling: https://nouw.com/theanordlingg

Simon Byman: https://nouw.com/simonbyman

Alexandra Pettersson, närvårdarstuderande, gör sin sista praktik i Oppdal, Norge: https://nouw.com/alexandralinnea/category/erasmus

Melinda Salminen, även hon närvårdarstuderande, är på praktik i Malta: https://malta19.home.blog/

Rode Ede, merkonomstuderande gjorde sin praktik i Berlin i maj 2018: https://praktikb.wordpress.com/

Merkonomstuderande Mikael Nyberg gjorde sin praktik i Ålborg i Danmark och har skrivit en utförlig rapport från sin tid i Danmark

Merkonomstuderande Marianne Rehn har varit på inlärning i arbete-period i Zaragoza i Spanien, hennes blogg hittar du här https://nouw.com/zaragoza/