Utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal utomlands

Under studietiden kan studeranden ansöka om stipendium via LearnMob för att göra utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal utomlands.

Stipendiet är en del av ett Erasmus+ finansierat projekt, vilket betyder att studeranden kan söka stipendium enbart till de länder som deltar i projektet. Studeranden får hjälp med att hitta arbetsplats samt boende. På platsen finns en internationell kontaktperson (eller organisation) som stöd. Stipendiet täcker i regel flygresa och en del av uppehället.

För mer information kontakta international@axxell.fi

Om studeranden vill göra sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal utomlands bör förutom de internationella kontaktpersonerna även examenshandledarna och de handledande lärarna involveras.

juni 2018, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet

Internationella utbyten för studerande

Axxell erbjuder studerande möjligheten att ansöka om stipendier inom ramen för LearnMob 3-projektet, som finansieras via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten under läsåret 2018-2019 samt 2019-2020. Man har möjlighet att ansöka  om ett utbyte till följande länder: Danmark, *Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien och *Sverige. Länder märkta med *gäller enbart social och hälsovård. För att få till stånd en rättvis och kvalitativ urvalsprocess så har vi slagit fast deadlines för när ansökan om LearnMob3 utbyten bör vara inlämnad för att den ska behandlas:

  • Deadline 1 är 31.8.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.10.2018 – 31.1.2019
  • Deadline 2 är 21.12.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.2.2019 - 14.6.2019
  • Deadline 3 är 18.4.2019 för UA-perioder som inleds mellan 1.8.2019 – 1.11.2019

Mera information samt ansökningsblanketter fås per e-post: international@axxell.fi

Läs mera om internationella utbyten på Itslearning (du måste vara inskriven studerande för att kunna läsa detta)

Här hittar du en artikel som publicerats i HBL om internationella utbyten i Axxell

Förbjudet att göra utbyen till Kanada, USA och Turkiet

Studeranden får ALDRIG göra utbyten till Kanada och USA då utbyten från yrkesutbildning på andra stadiet inte är lagligt och studeranden får inte visum för utbyten. Axxells försäkringar gäller inte för utbyten till dessa länder.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar att man skall undvika utbyten till Turkiet tills vidare. Av denna orsak har vi bestämt att vi inte godkänner utbyten till Turkiet.
(Internationella gruppen, augusti 2018)