Utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal utomlands

En ansökan om att få göra utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal måste alltid vara gjord och godkänd av internationella gruppen vid Axxell innan studeranden börjar göra några praktiska arrangemang för utbytet.

Studeranden vid yrkesutbildningen vid Axxell kan ansöka om stipendium via LearnMob för att göra utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal utomlands. Stipendiet är en del av ett Erasmus+ finansierat projekt, vilket betyder att studeranden kan söka stipendium enbart till de länder som deltar i projektet. Studeranden får hjälp med att hitta arbetsplats samt boende. På platsen finns en internationell kontaktperson (eller organisation) som stöd. Stipendiet täcker i regel flygresa och en del av uppehället.

Studerande kan även göra utbildningsavtal/läroavtal utomlands i länder som inte hör till LearnMob projektet. I dessa fall skall studerande själv finansiera alla kostnader som utbytet utomlands medför. Även om studerande betalar alla kostnader måste international@axxell.fi kontaktas före utbildningsavtalet skapas och före studeranden börjar aktivt göra arrangemang för sin vistelse utomlands.

Om studeranden vill göra sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal utomlands bör förutom de internationella kontaktpersonerna även examenshandledarna och de handledande lärarna involveras. När det gäller läroavtal måste även läroavtalsplaneraren involveras.

Studerande får INTE göra sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i USA eller i Canada! Axxells försäkringar gäller inte i dessa länder då studerande inte har juridiskt rätt att få visum för att göra utbildningsavtal eller läroavtal i dessa länder. Studerande får i regel inte göra sin utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i länder som klassificeras som otrygga av Utrikesministeriet. 

För mer information samt ansökningsblanketter för internationella utbyten kontakta international@axxell.fi

juni 2019, koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet

Internationella utbyten för studerande

Axxell erbjuder studerande möjligheten att ansöka om stipendier inom ramen för LearnMob 3-projektet, som finansieras via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten under läsåret 2018-2019 samt 2019-2020. Man har möjlighet att ansöka  om ett utbyte till följande länder: Danmark, *Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien och *Sverige. Länder märkta med *gäller enbart social och hälsovård. För att få till stånd en rättvis och kvalitativ urvalsprocess så har vi slagit fast deadlines för när ansökan om LearnMob3 utbyten bör vara inlämnad för att den ska behandlas:

  • Deadline 1 är 31.8.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.10.2018 – 31.1.2019
  • Deadline 2 är 21.12.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.2.2019 - 14.6.2019
  • Deadline 3 är 18.4.2019 för UA-perioder som inleds mellan 1.8.2019 – 1.11.2019

Mera information samt ansökningsblanketter fås per e-post: international@axxell.fi

Läs mera om internationella utbyten på Itslearning (du måste vara inskriven studerande för att kunna läsa detta)

Här hittar du en artikel som publicerats i HBL om internationella utbyten i Axxell

Förbjudet att göra utbyen till Kanada, USA och Turkiet

Studeranden får ALDRIG göra utbyten till Kanada och USA då utbyten från yrkesutbildning på andra stadiet inte är lagligt och studeranden får inte visum för utbyten. Axxells försäkringar gäller inte för utbyten till dessa länder.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar att man skall undvika utbyten till Turkiet tills vidare. Av denna orsak har vi bestämt att vi inte godkänner utbyten till Turkiet.
(Internationella gruppen, augusti 2018)

Läs våra studerandes bloggar från sin praktik utomlands:

Alexandra Pettersson, närvårdarstuderande, gör sin sista praktik i Oppdal, Norge: https://nouw.com/alexandralinnea/category/erasmus

Melinda Salminen, även hon närvårdarstuderande, är på praktik i Malta: https://malta19.home.blog/

Rode Ede, merkonomstuderande gjorde sin praktik i Berlin i maj 2018: https://praktikb.wordpress.com/

Merkonomstuderande Mikael Nyberg gjorde sin praktik i Ålborg i Danmark och har skrivit en utförlig rapport från sin tid i Danmark

Merkonomstuderande Marianne Rehn har varit på inlärning i arbete-period i Zaragoza i Spanien, hennes blogg hittar du här https://nouw.com/zaragoza/

Närvårdarstuderande Jessica Bäckroos har gjort sin inlärning i arbete i Oppdal i Norge. Läs om hennes upplevelser i bloggen https://nouw.com/vardagenioppdal/

Närvårdarstuderande Helena Ekroos gör sin inlärning i arbete i Norge, läs mera på hennes blogg http://nouw.com/helluioppdal

Kockstuderande Nathalie Hyytiäinens inlärning i arbete i Bilbao i Spanien kan du läsa mera om här http://livingabroad.blogg.se/

Datanomstuderande Jens Pajunen och Daniel Berghäll har båda gjort sin inlärning i arbete i Fuerteventura i Spanien. Jens blogg kan du läsa här https://jenspajunen.wordpress.com/

Merkonomstuderande Benjamin Fagerlund gör sin inlärning i arbete i Spanien, läs hans blogg här http://www.devote.se/lostinspain

Merkonomstuderande Jonathan Koschinski gör sin inlärning i arbete på Fuerteventura i Spanien, läs hans blogg på nouw.com/jöönensblogg

Merkonomstuderande Robin Sjölund bloggar från sin inlärning i arbete i Holland: http://thenetherlands.devote.se/

Guldsmedsartesan studerande Mathilda Mannström bloggar från sin inlärning i arbete i Hong Kong: https://matildamannstrom.wordpress.com

Kockstuderande Jeanette Söderlund bloggade från Bilbao där hon gjorde sin inlärning i arbete april-maj 2015, http://kockenkockar.blogspot.fi/

Följ med turismstuderande Mona Lagerstedts praktikperiod i Fuerteventura Spanien, http://zunbird.blogspot.fi/

Guldsmedsartesan studerande Johanna Eeva bloggade från sin inlärning i arbete på Island, www.matkallajossainislannissa.blogspot.com