Internat

Axxell har internat på tre orter; på Fågelsången i Ekenäs, i Brusaby (Kimitoön) och på Vapparvägen i Pargas. Internaten finns i skolhuset eller i egen byggnad på skolområdet.
Studerande som har lång resa hem kan få plats på internatet.

På internatet i Brusaby och Pargas bor man i sex eller åtta personers enheter med två personer i varje rum. I Ekenäs bor man i tvåpersoners rum. Internaten har en egen guide med mera information. Enligt internatreglerna (§3) är internaten stängda under veckosluten.

På alla internat finns personal.

februari 2019, koordinator för specialundervisning och studerandevård, sp

Internatet i Ekenäs

Internatet i Ekenäs är avsett för studerande som studerar både i Karis och Ekenäs. Internatet i Ekenäs finns på Fågelsången 1 i Knipnäs. Boendet sker i dubbelrum. På internatet skall du ha egna sängkläder och egna kärl. Boendet på internatet är gratis, men du betalar en garantiavgift på 100€, som återbetalas då du slutar skolan om rummet är i skick. Frukost och middag skall du ordna själv. På Fågelsången 1 finns 65 internatplatser för studerande. Internatet är övervakat.

Internatet i Knipnäs är öppet måndag-fredag. Under loven är internatet stängt. Har du så lång väg hem att du inte kan åka hem alla veckoslut, kan du anhålla om s.k. veckoslutslov.

Internatet i Pargas

Det finns 69 internatplatser vid Axxell Pargas, Vapparvägen. På Vapparvägen bor man i sex eller åtta personers enheter med två personer i varje rum. Internaten har en egen skriftlig guide med mera information.

De som bor på internatet betalar en garantiavgift på 100 euro. Garantiavgiften återbetalas vid avslutad skolgång om ditt rum är i skick. Ditt kontonummer meddelar du till kansliet.

De som bor på internatet betalar 96 euro/månad för morgonmål och middag. Avgiften faktureras månadsvis.

Internatguiden för internatet i Pargas 2019-2020 hittar du här

Internatet i Brusaby

Brusabys internatsansvariga är Susanne (Sussi) Gustafsson (tel. 044 739 7290). Kontakta Sussi gällande allt som har med boendet att göra.

Brusabys fritidsledare är x (tel. 044 739 7304). Han ordnar kvällsprogram för studerande (se anslagstavlan i kosthållet, info-TV:n och FB-gruppen ”Lyan”) och hjälper till med det mesta. Till x kan du också framföra önskemål angående ordnad fritidsverksamhet.

Någon av internatpersonalen är på plats i Lyan/skolan måndag – torsdag kl. 19.00 – 23.00.

Tillsammans med andra studerande ansvarar ni själva för ordningen i ert rum och i lägenheten.

Affischer och bilder skall sättas upp med speciell affischtejp som inte förstör målfärgen på väggarna.

För att skapa den bästa studieatmosfären bör du respektera andras önskemål och skolans trivsel och ordningsregler samt internatregler (bilagorna 2 och 3). Kl. 22.00 bör man dämpa ljudet på radion, tv:n och sitt eget prat för kl. 23.00 bör det vara lugnt så att den som önskar sova har möjlighet till det (kom ihåg att någon av dina kompisar kanske har extra tidig väckning p.g.a. att han eller hon är dejour den veckan). Gäster är tillåtna på internatet kl. 17.00 - 22.00.

På grund av risk för allergireaktioner m.m. är det förbjudet att ha sällskapsdjur på rummen eller i sällskapsutrymmena. Särskilda lägenheter har reserverats för studerande med assistenthund. Om du önskar få en assistenthund till sköthund, bör du ansöka om detta. Se avsnittet om Djur.

Om du blir sjuk, ska du inte stanna på internatet utan åka hem. På det sättet undviker du förhoppningsvis att dina lägenhetskompisar också blir sjuka. Men kom ihåg att meddela att du åker hem. Om inte internatpersonalen är på plats då du åker hem, ska du meddela studiebyrån eller examenshandledaren.

Vid skolstarten betalar du en internatpant på 85€ och får nyckel till ditt rum och ytterdörren. Panten betalas tillbaka då du avslutar dina studier och nyckeln returneras, förutsatt att rummet och lägenheten också i övrigt är i skick. Försvunna nycklar eller skador i lägenheten faktureras, likaså uppbärs en städavgift om rummet ostädat eller allmänna utrymmena är ostädade (detta gäller alltid då du flyttar ut från internatet för en längre tid, t.ex. för en inlärning i arbete -period eller sommaren).

Bastu kan badas alla kvällar kl. 20.00 – 23.00. Studerande som vill bada kan boka bastun hos internatsansvariga eller fritidsledaren i Lyan.

Boendet på internaten under vardagarna och dejourveckosluten är gratis.

Vid utlåsning, oroligheter på området eller annat du behöver hjälp med då internatpersonalen inte är på plats kan du alltid ringa Sydbevakningens bevakningscentral, tel. 09 3154 9000 (de meddelar vidare till den i personalen ärendet hör). Under veckosluten kan du också ringa lärardejouren (044 739 7108).

För att öka säkerheten och minska obehörig trafik på campus, är vägbommarna till området stängda under nätterna. Man kan alltså inte köra in med bil mellan kl. 23 – 07 på vardagar eller mellan kl. 21 – 09 på veckoslut (fre-sö).

Studerandeutrymmen

Du ska, tillsammans med dina lägenhetskompisar, hålla ordning i ditt rum och i de allmänna utrymmena på internatet. Sängarna ska vara bäddade. Rummet städar du själv minst 1ggr/vecka. Töm papperskorgen till veckosluten och lov! Städpersonalen städar sällskapsrummen och toaletterna 1ggr/vecka (wc-papper fås av städpersonalen), vilken dag det blir städning i din lägenhet meddelar vi dig efter skolstarten. Det är din uppgift att plocka papper, tidningar o dyl. från golvet, lyfta skoplagg på skohyllan och damma egna mattor. Detta ska vara gjort när städpersonalen kommer, annars lämnar städpersonalen lägenheten ostädad. Vid behov anlitas extra städpersonal mot avgift som studerande betalar.

I kokvrån finns spis och kyl/frysskåp samt mikro och kaffekokare. Du ska ha egna kärl med (samt diskmedel och –borste)! Diska varje kväll och se till att kokvrån och de allmänna utrymmena är snygga. Håll också ordning i tamburen (skorna!) och i toaletten. Skräp sorteras enligt anvisningar på internaten i komposterbart avfall, energiavfall, blandavfall samt glas/metall. Avfallsämbar töms vid behov, senast innan hemfärden på fredagen! Tomflaskor returneras till butiken.

Spara aldrig matrester på rummet! Det finns kyl- och frysskåp i köksvrån för ändamålet. Se till att du städar bort gamla matrester ur kylen varje torsdag!

Städa efter dig då du kokar något eller annars äter i sällskapsutrymmet. Andra vill också trivas där.

Du har möjlighet att tvätta din tvätt i kosthållet måndag – torsdag kl. 16.00 - 23.00.  Du får tvätta gratis, men tvättmedel och sköljmedel ska du ha själv. Kom ihåg att tömma tvättmaskinen och att ta bort din torra tvätt. Torktumlare finns.

Veckoslut och lov

Enligt internatreglerna (§3) är internaten stängda under veckosluten. Om du har lång hemväg eller studierna så kräver, kan du ansöka om veckoslutslov till internat (du får blanketten av internatpersonalen). För veckoslutslovet uppbärs en avgift om 75€/termin.

Om du behöver starta hemifrån före kl. 7.00 på måndag morgon för att hinna (med kollektivtrafik) till studierna kan du ansöka om partiellt veckoslutslov och komma till Brusaby redan söndag-kväll. För partiellt veckoslutslov uppbärs ingen extra avgift.

Om dina studier kräver det (t.ex. veckosluts- eller helgdejour i stallet, projektarbeten eller gymnasiestudier) kan du alltid skilt ansöka om att få bo på internatet – kom bara ihåg att göra det i god tid innan vistelsen.