Internat

Axxell har internat på tre orter; på Fågelsången i Ekenäs, i Brusaby (Kimitoön) och på Vapparvägen i Pargas. Internaten finns i skolhuset eller i egen byggnad på skolområdet.
Studerande som har lång resa hem kan få plats på internatet.

På internatet i Brusaby och Pargas bor man i sex eller åtta personers enheter med två personer i varje rum. I Ekenäs bor man i tvåpersoners rum. Internaten har en egen guide med mera information. Enligt internatreglerna (§3) är internaten stängda under veckosluten.

På alla internat finns personal.

februari 2019, koordinator för specialundervisning och studerandevård, sp

Internatregler

Internatets ordningsregler gäller samtliga personer som bor på eller besöker internatet.  Reglerna gäller också på skolområden samt under resor och evenemang. Reglerna är uppgjorda för att trygga studieron och öka trivseln. Internatregler

Ansökan om internatplats

Du kan söka om internatsplats om du har lång väg till skolan eller bor så att det inte finns allmänna kommunikationsmedel, Blankett.

För läsåret 2020-2021 skall internatsplatsen ansökas senast 29.6.2020. I den mån det finns internatplatser lediga kan plats på internatet också beviljas kontinuerligt under året. Observera att ansökan om internatplats som lämnas in i juli behandlas först i början av augusti.

Veckoslut och lov

Internaten är i princip stängda på veckoslut och lov. Lov att vara på internatet på veckoslut kan vid behov beviljas individuellt, ett av kraven är att du har mycket lång väg hem eller annars kan motivera din vistelse under veckoslutet. Ansökan om veckoslutslov

Mera information om internaten på de olika orterna

Intentatet i Brusaby

Internatet i Ekenäs

Internatet i Pargas