Gemensamma ämnen

Alla grundexamensstuderande inskrivna efter 1.1.2018 skall avlägga (eller få erkänt) gemensamma ämnen. De gemensamma ämnena är 35 kp totalt, varav 27 kp är obligatoriska för dem med svenska som modersmål och 8 kp valbara. Förhållandet är 26 och 9 för dem med finska som modersmål. Till vänster hittar du länkar till de olika examensdelarna - läs mera där.

Axxell förverkligar gemensamma ämnen på flera olika sätt; som närstudier, eventuellt kvällsundervisning eller på distans. I mån av möjlighet kan studerande avlägga GEM-ämnen också på annan enhet än sin egen "hemenhet".

Axxells plan för gemensamma ämnen

Axxells principer för att tenta bort GEM - ämnen

Vi utvärderar nu resultaten från testerna vecka 23.

Om du deltog som studerande så ge gärna feedback på hur du upplevde det till lena.johansson@axxell.fi.

Vi återkommer med ny information senast vecka 33.

7.6.2019 rektor sp

 

Tidtabeller för att tenta bort GEM-ämnen

 

Vi utvärderar nu resultaten från testerna vecka 23.

Om du deltog som studerande så ge gärna feedback på hur du upplevde det till lena.johansson@axxell.fi.

Vi återkommer med ny information senast vecka 33.

7.6.2019 rektor sp

 

 

Gemensamma ämnen (gamla e-grunder)

Reforminfo: Informationen här gäller dem som börjat studera före den 1.1.2018 

Gemensamma examensdelar 35 kp

De gemensamma examensdelarna består av fyra examensdelar. Examensdelarna delas ytterligare in i delområden. Inom alla examensdelar och delområden finns obligatoriska och valbara delar.

 • Kunnande i kommunikation och interaktion (11 kp)
  • Modersmålet, svenska, 5 kp obligatoriska + 1 kp valbara
  • Det andra inhemska språket, finska, 2 kp obligatoriska + 1 kp valbara
  • Främmande språk, A-språk (engelska), 2 kp obligatoriska
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap (9 kp)
  • Matematik, 3kp obligatoriska + 2 kp valbara
  • Fysik och kemi, 2 kp obligatoriska
  • Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den, 1 kp obligatoriska + 1 kp valbara
 • Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet (8 kp)
  • Samhällsfärdigheter, 1 kp obligatoriska
  • Arbetslivfärdigheter, 1 kp obligatoriska + 3 kp valbara (undantag sjöfart 2 kp)
  • Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp obligatoriska (undantag sjöfart 1kp)
  • Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp obligatoriska
 • Socialt och kulturellt kunnande (7 kp)
  • Kännedom om olika kulturer, 1 kp valbara
  • Miljökunnande, 2 kp valbara
  • Främmande språk (engelska), 1 kp valbara
  • Matematik, 1 kp valbara (gäller vakthavande styrman)
  • Fysik och kemi, 1 kp valbara (gäller vakthavande maskinmästare)
  • Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp valbara
  • Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp (gäller inte sjöfart)

(maj 2017, koordinator för läroplansutveckling och yrkesprov)