Obs! Gäller enbart dem som inlett studierna före 1.1.2018

Fritt valbara examensdelar

I läroplanen finns en examensdel som heter Fritt valbara examensdelar och består av 10 kp. Denna examensdel finns insatt i modulschemat som en helhet i en period.  

Du kan själv påverka vad dessa kompetenspoäng består av. Du kan avlägga dem under studietidens gång i stället för under just den perioden.   

Om du jobbar extra på kvällar, helger eller lov under studietiden ska du be om ett arbetsintyg där det framgår hur mycket du har jobbat och vad dina arbetsuppgifter har bestått av. På detta sätt kan du få dina arbetstimmar omvandlade till kompetenspoäng.

En annan möjlighet är att välja en hel examensdel inom någon annan utbildning, som ersätter denna examensdel.

Du kan även välja följande:

Förtroendeuppdrag inom Axxell

Inom Axxell finns många olika former av förtroendeuppdrag som du kan ha. Ett förtroendeuppdrag på skolan skall alltid utmynna i ett intyg som ger dig stoff till din CV.

Det är inte möjligt att på förhand bestämma vilket uppdrag som ger vilken mängd kompetenspoäng. Antalet kompetenspoäng måste utgå från uppdragets art och reflexion över det gjorda. Förtroendeuppdrag inom Axxell

Licensierat kunnande (kort)

Har du verifierat och licensierat kunnande i form av ett ”kort”. Då kan du få kunskapen tillgodo förutsatt att de inte ingår i någon annan examensdel som du har planerat avlägga/avlagt.

Ledningsgruppen har på sitt möte 8.3.2017 bestämt följande:

Hygienpass, 1 kp

Serveringspass, 1 kp

Förstahjälp 1, 1 kp

Förstahjälp 2, 1 kp

Hetaarbetskort, 1 kp

Arbetssäkerhetskort (grön), 1 kp

IKT kunskaper t.ex. ECDL, 1 kp (per 2 moduler)

Ordningsmannautbildning, 1 kp

 

Tävlingar i yrkeskompetens

Tävlingar i yrkeskompetens räknas med avseende på ren yrkeskunskap tillgodo inom ramen för yrkesämnen. Därutöver erkänns den tysta kunskap och det mervärde som medverkan ger som godkänd och enligt följande:

Taitaja/Mästare semifinal, 2 kp

Taitaja/Mästare final, 3 kp

Murartävling, 5 kp (då dessa inte ingår i yrkesämnen)

Get the deal, 5 kp (då dessa inte ingår i yrkesämnen)

 

Valbara examensdelar som erbjuds från Brusaby (utan förhandskrav)

Är du intresserad av naturbruk? Då erbjuder Brusaby året om flera intressanta alternativ. Den period som du är på Brusaby erbjuds du gratis 3 måltider och inkvartering på enhetens internat.

Skötsel av hästar, 10 kp

  • Arbete i stall, ridning/körning, hantering av hästar m.m.

Byggnader och underhåll, 10 kp

  • Delta i olika byggnadsprojekt som förverkligas på Brusaby

Skötsel av assistent hund, 10 kp

  • Delta i hundarnas skötsel och träning

Arbeta i ett företag 15 kp

  • Perioden räknas som en IA period och kan variera enligt studerandes intresse
  • T.ex. gårdsarbeten, mjölkning

Nationellt och internationellt utbyte 10 kp

Gör du ett nationellt eller internationellt utbyte kan du utöver det kunnande som erkänns inom yrkesämnen också få erfarenheten och den tysta kunskapen erkänd. Nationellt och internationellt utbyte

(sept. 2017, koordinator för läroplansutveckling och yrkesprov)