Försäkringar

Studerande är försäkrade för olycksfall under praktisk undervisning på skolan och under inlärning i arbete. Detta gäller även under resa mellan hemmet och skolan/inlärning i arbete–platsen (den närmaste vägen).

Alla olycksfall skall anmälas till försäkringsbolaget via en blankett som fås på enhetens studiebyrå.

Axxell har kompletterat försäkringsskyddet med en privat olycksfallsförsäkring som gäller enligt följande:

”under den egentliga skoltiden, under undervisning, gymnastik, på raster samt vid deltagande inom ramen för skolans undervisningsplan i av skolan anordnade gemensamma idrottsevenemang, exkursioner, besök på utställningar, muséer, fabriker osv samt under resa rakaste vägen till och från skolan.”

Axxell har även tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller för studerande som bor på internat under deras fritid.

Kostnader för ev. resor

Studerande ansvarar själv i första hand för eventuella reskostnader som uppstår i samband med olycksfallet. Då positivt ersättningsbeslut från försäkringsbolaget har kommit får studerande i efterskott ersättning för alla kostnader som har med olycksfallet att göra, även resor. Axxell ansvarar inte för resekostnader vid sjukdomsfall.

juni 2018, Arbetarskyddschef och ansvarsperson för ledningssystem