Examenshandledare

Varje studerande har en egen examenshandledare. I Axxell finns åtta examenshandledare – en i Åbo, en i Pargas, en på Brusaby samt fyra i Raseborg. Systemet med examenshandledare är nytt och det ersätter Axxells tidigare egenlärarsystem.

Examenshandledaren är den studerandes närmaste kontaktperson på skolan. Tillsammans med din examenshandledare gör du upp din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) med allt vad det innebär – vad kan du från tidigare, vilka examensdelar skall du välja, hur planerar du din karriär osv.

Har du någon form av inlärningssvårigheter så funderar ni tillsammans med examenshandledaren på hur du på bästa sätt kan få hjälp med dem. I det arbetet står också specialläraren till förfogande på de enheter där sådan finns.

Examenshandledarna jobbar mycket med att du och dina medstuderande skall trivas i skolan. De ordnar olika evenemang, utbildar tutorer, handleder studerandekårerna mm.

Examenshandledarna undervisar i de gemensamma ämnena "Att verka i arbetslivet" och "Färdigheter i studie- och karriärplanering".

Examenshandledarna har också uppgifter de är ”specialister” på, t.ex. en av dessa sju är extra bra på att handleda till vidarestudier i yrkeshögskolor och universitet.

Om det uppstår någon form av problem under din studietid finns examenshandledaren där för dig, men till din tjänst finns då också studerandevårdspersonlen, skolkuratorn, skolhälsovårdaren m.fl.

Examenshandledaren är också vårdnadshavarens kontaktperson på skolan.

Det som inte längre berör dig men som också är en viktig del av examenshandledarens arbete är att i högstadierna och via andra kanaler berätta om och vägleda till yrkesutbildning.

Kan du inte delta i undervisningen, p.g.a. sjukdom eller annan frånvaro, är det alltid din examenshandledare du skall kontakta.

Examenshandledarnas kontaktuppgifter

Brusaby: Ida Fredriksson, tfn 044-739 7327, ida.fredriksson@axxell.fi

Raseborg:

Henriette Eriksson, tfn 044-739 7431, henriette.eriksson@axxell.fi
Marina Karjanlahti, tfn 044-739 7536, marina.karjanlahti@axxell.fi
Unni Mjølsnes, tfn 044-739 7529, unni.mjolsnes@axxell.fi
Emilia Söderlund, tfn 044-739 7835, emilia.soderlund@axxell.fi

Pargas: Johanna Rosenqvist, tfn 044-739 7349, johanna.rosenqvist@axxell.fi

Åbo: Yanna Nyberg, tfn 044-739 7265, yanna.nyberg@axxell.fi

Överby: Marina Åkermarck, tfn 044-739 7736, marina.akermarck@axxell.fi

juni 2018, rektor (sp)