Examens omfattning

En grundexamen är till sin omfattning 180 kompetenspoäng (kp) och består av flera examensdelar. Examensdelarna är indelade i yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp).

Arbetsinsatsen och undervisningstimmarna för ett kompetenspoäng varierar beroende på hur omfattande det man skall lära sig är. Vi benämnder detta kompetensbaserat lärande. Vi utgår från vad man skall lära sig och inte hur länge det tar att lära sig.

I utbildningsplanen finns information om när de olika examensdelarna går och när inlärning i arbetet (IA)/utbildning enligt utbildningsavtal förverkligas samt när yrkesprov (YP) infaller.

juni 2018, rektor

Yrkesinriktade examensdelar 135 kp

Reforminfo: Informationen här gäller dem som börjat studera före den 1.1.2018 

De yrkesinriktade examensdelarna kan antingen vara obligatoriska examensdelar, examensdelar som hör till kompetensområdet eller valbara examensdelar.

Inom de valbara examensdelarna kan studerande välja andra examensdelar än de som Axxell erbjuder.

Minst 30 kp av de yrkesinriktade examensdelarna ska ske som IA.

(maj 2017, koordinator för läroplansutveckling och yrkesprov)

Gemensamma ämnen (gamla e-grunder)

Reforminfo: Informationen här gäller dem som börjat studera före den 1.1.2018 

Gemensamma examensdelar 35 kp

De gemensamma examensdelarna består av fyra examensdelar. Examensdelarna delas ytterligare in i delområden. Inom alla examensdelar och delområden finns obligatoriska och valbara delar.

 • Kunnande i kommunikation och interaktion (11 kp)
  • Modersmålet, svenska, 5 kp obligatoriska + 1 kp valbara
  • Det andra inhemska språket, finska, 2 kp obligatoriska + 1 kp valbara
  • Främmande språk, A-språk (engelska), 2 kp obligatoriska
 • Kunnande i matematik och naturvetenskap (9 kp)
  • Matematik, 3kp obligatoriska + 2 kp valbara
  • Fysik och kemi, 2 kp obligatoriska
  • Informations- och kommunikationsteknik samt användningen av den, 1 kp obligatoriska + 1 kp valbara
 • Kunnande som behövs i samhället och i arbetslivet (8 kp)
  • Samhällsfärdigheter, 1 kp obligatoriska
  • Arbetslivfärdigheter, 1 kp obligatoriska + 3 kp valbara (undantag sjöfart 2 kp)
  • Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp obligatoriska (undantag sjöfart 1kp)
  • Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp obligatoriska
 • Socialt och kulturellt kunnande (7 kp)
  • Kännedom om olika kulturer, 1 kp valbara
  • Miljökunnande, 2 kp valbara
  • Främmande språk (engelska), 1 kp valbara
  • Matematik, 1 kp valbara (gäller vakthavande styrman)
  • Fysik och kemi, 1 kp valbara (gäller vakthavande maskinmästare)
  • Upprätthållande av arbetsförmåga, gymnastik och hälsokunskap, 2 kp valbara
  • Företagsamhet och företagsverksamhet, 1 kp (gäller inte sjöfart)

(maj 2017, koordinator för läroplansutveckling och yrkesprov)

Fritt valbara examensdelar 10 kp

Reforminfo: Informationen här gäller dem som börjat studera före den 1.1.2018 

De fritt valbara examensdelarna ska stöda kraven på yrkesskicklighet och mål för kunnande och de kan bestå av en eller flera examensdelar och ska fördelas under följande rubriker.

 1. Yrkesinriktade examensdelar (bedöms med YP)
  Studerande kan välja en (extra) examensdel från det egna utbildningsområdet eller från yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina eller specialyrkesexamina från något annat utbildningsområde.
 2. Examensdelar som grundar sig på lokala krav på yrkesskicklighet (bedöms med YP)
  Studerande kan välja en examensdel som erbjuds lokalt eller en examensdel som någon annan utbildningsanordnare ordnar.
 3. Gemensamma examensdelar eller gymnasiestudier
  (varje ämne/tema bedöms med vitsord)
 4. Studier som stöder förutsättningarna för fortsatta studier eller yrkesmässig utveckling (bedöms med vitsord eller YP, kan även bedömas med skalan godkänd/underkänd)
 5. Individuella examensdelar som baserar sig på kunnande som förvärvats via arbetserfarenhet (bedöms med skalan godkänd/underkänd)

(sep. 2017, koordinator för läroplansutveckling och yrkesprov)