Erkännande av kunnande

Du som har studier efter grundskolan, arbetserfarenhet eller annat kunnande kan få kunnandet erkänt. Erkännande av kunnande betyder att vi inom Axxell granskar det du redan lärt dig och kontrollerar om det kan ersätta delar av studierna inom Axxell. Om du har bevisat att du har tillräckliga kunskaper behöver du inte delta i undervisningen.

Examenshandledaren går igenom principerna för erkännande av kunnande. Du ansöker skriftligt om att få kunnande erkänt. Erkännandet ska göras i början av studierna för att kunna göra en optimal studieplan. Examenshandledaren informerar dig vilka betyg och intyg som behövs och hjälper dig med ansökan. Din studieplan planeras utgående från det kunnande som du får erkänt.

Här hittar du länkar till blanketter:

Anhållan om erkännande av kunnande fritt valbara

Anhållan om erkännande av kunnande, yrkesinriktade examensdelar

Anhållan om erkännande av kunnande, gemämnen

Anhållan om erkännande av kunnande - Fritt valbara examensdelar, arbetserfarenhet

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård