Erkännande av kunnande

En grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng (kp) och består avolika examensdelar. Du som har studier efter grundskolan, arbetserfarenhet, har deltagit i någon utbildning eller kurs eller har yrkeskunnande sedan tidigare kan få kunnandet erkänt. Detta kan vara till nytta för er i studierna och kan förkorta studietiden. Erkännande av kunnande betyder att vi inom Axxell granskar det du redan lärt dig och kontrollerar om det kan ersätta delar av studierna inom Axxell. Om du har bevisat att du har tillräckliga kunskaper behöver du inte delta i undervisningen.

För att vi skall kunna erkänna ditt kunnande behöver vi veta vad du kan och det kan du i detta skede påvisa genom att lämna in kopior av betyg, intyg över kurser och arbetserfarenhet mm. Om du är språkkunnig kan också dina språkkunskaper bedömas och erkännas. Vi kan vid behov be dig komplettera dessa handlingar. Kunnande som inte finns dokumenterat i intyg mm. kan också erkännas, detta kan ske t.ex. genom att du visar ditt kunnande. Du får mera information och handledning om det då du inleder dina studier.

För att vi på skolan skall kunna erkänna ditt kunnande enligt dina tidigare erfarenheter skall du genast vid skolstarten lämna in kopior av intyg, betyg mm. Det går också bra att redan med antagningsbrevet skicka intyg, betyg mm. som du tänker att du kan få tillgodo. När ditt kunnande är erkänt förs prestationen in i din personliga studieplan.

Examenshandledaren går igenom principerna för erkännande av kunnande. Du ansöker skriftligt om att få kunnande erkänt. Erkännandet ska göras i början av studierna för att kunna göra en optimal studieplan. Examenshandledaren informerar dig vilka betyg och intyg som behövs och hjälper dig med ansökan. Din studieplan planeras utgående från det kunnande som du får erkänt.

Här hittar du länkar till blanketter:

Anhållan om erkännande av kunnande fritt valbara

Anhållan om erkännande av kunnande, yrkesinriktade examensdelar

Anhållan om erkännande av kunnande, gemämnen

Anhållan om erkännande av kunnande - Fritt valbara examensdelar, arbetserfarenhet

juni 2018, koordinator för specialundervisning och studerandevård