Arbetarskydd

Arbetarskyddets uppgift är att stöda det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet samt avlägsna möjliga olägenheter som kan förekomma i arbetet och undervisningen, gällande såväl personal som studerande. Till arbetarskyddet hör också förebyggande verksamhet så att man strävar till att främja upprätthållandet av arbetsförmågan. Arbetsgivaren och arbetstagaren upprätthåller och utvecklar tillsammans arbetssäkerheten och den förebyggande verksamheten på arbetsplatsen.

juni 2019, Arbetarskyddschef och ansvarsperson för ledningssystem

Personlig skyddsutrustning

Studerande förutsätts vara ändamålsenligt klädd under skoldagen.  Arbetskläder används för att skapa en enhetlig klädsel eller för att hindra att privata kläder smutsas ner.

Utbildningarna har sina egna branschspecifika krav på arbetsklädsel. Förutom arbetskläder behövs det inom vissa branscher personliga skyddskläder och -utrustning. Till personlig skyddsutrustning hör skyddshjälmar, hörselskydd, ögon- och ansiktsskydd, handskydd, skyddsskor, fallskydd och skyddskläder

Skyddskläder och skyddsutrustning skyddar kroppen eller kroppsdelar mot skador i enlighet med arbetarskyddslagen. Arbetskläder betalar studerande själv, medan skyddskläder och -utrustning i regel är kostnadsfria för studerande.
Observera att det i vissa fall är beroende av vilken typ av arbete det är fråga om och var arbetet utförs ifall klädseln räknas som personlig skyddsutrustning eller inte.

juni 2018, Arbetarskyddschef och ansvarsperson för ledningssystem