Inlärningsplattformen Itslearning

Videoguider för användning av Itslearning

 

Axxells trådlösa nät: Axxell-Internat eller Axxell

Personal och studerande kan ansluta sig med sina Axxell-konton. Ortsvisa guider fås av studiesekreterarna och internatsövervakarna.

Windows 7 instruktion (pdf-fil)
Windows 8 instruktion (pdf-fil)

Vid anslutning via iOS eller OS X hittas inställningarna automatiskt. Samma gäller för anslutning via Android och Lumia utrustning.

Flexibla studievägar - Kombistudier

I din personliga studieplan kan du ta in studier från en annan examen eller från en annan skola – du kan kombistudera.

Kombinationsstudier, allmänt kallat kombistudier, kan omfatta allt från valet av enstaka kurser eller ämnen som tas från en annan skola till att man avlägger två parallella utbildningar i sin helhet och strävar efter två examina (t.ex. studentexamen och yrkesinriktad grundexamen).

Kombistudier kan också vara att man kombinerar studier i två olika yrkesutbildningar  inom Axxell eller i någon annan skola (t.ex. merkonom och kock).

Inom Axxell har vi byggt upp tre olika sätt att göra kombistudier:

1. Att avlägga två examina (yrkesstudier + gymnasium)

Inom Axxell kan du byta ut 5 perioder yrkesstudier mot studier i ett gymnasium. Du får då ett avgångsbetyg från Axxell och ett studentbetyg från gymnasiet (du måste skriva svenska + minst tre andra ämnen).

Vill du kombinera gymnasiestudier och yrkesstudier kan du få mera information av kombihandledarna:

Brusaby - Anna Pajanen
Ekenäs och Karis - Henriette Eriksson
Pargas - Belinda Rehn

2. Att avlägga studier från en annan grundexamen

Du kan ta in en annan examensdel i din läroplan. Då byter du ut en valbar yrkesexamen mot en annan examensdel (på 15 kp). Examensdelar kan ha förhandskrav som måste uppfyllas för att du ska kunna delta i undervisningen.

3. Att avlägga en extra examensdel

Är du extra flitig och vill ha och hinner få in en extra examensdel i dina studier är även det möjligt. Du kan välja en examensdel som antingen finns i din egen grundexamen eller en examendel som finns i en annan grundexamen.

Går du i en annan skola kan du komma in och ta en examensdel inom Axxell.

____

Är du intresserad av kombistudier, ta kontakt med din egenlärare så berättar hen mera om hur det går till i praktiken och hur du ändrar ditt modulschema.

Ansökan om att få göra kombistudier eller andra flexibla studievägar är nu avslutad. Vill du ännu anmäla dig, kontakta din egenlärare.

Disciplinplan

Denna disciplinplan är skriven för studerande, vårdnadshavare och personal.

Syfte med denna disciplinplan är att främja ordning, ostörda studier och trygghet samt trivsel i Axxell. En trygg och trivsam inlärningsmiljö skapas då var och en bemöter individer, djur, natur och miljö med hänsyn och respekt, är medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för sig själv och sitt handlande.

Där många människor vistas och möts uppstår ibland problem och denna plan skall synliggöra vad som då görs samt vilka konsekvenser ett felaktigt beteende, en felaktig handling kan få.

Vi tar avstånd från alla former av våld, mobbning och trakasserier.

Vi strävar efter en miljö där alla kan känna delaktighet.

I vårt handlande lägger vi fokus på önskat beteende, vi uppmuntrar, handleder och stöder den som gör rätt. När vi tillrättavisar någon, gör vi också det sakligt och med respekt och på ett sätt som stärker självkänslan. Vi tillrättavisar det som görs och inte den som gör något.

Grund för denna plan är ett tänkesätt där vi handleder, uppmuntrar och stöder såväl studerande som medarbetare till ett korrekt beteende samt fungerar som goda modeller för varandra.

Du hittar disciplinplanen i pdf format här. 

Till dig som har fått en studieplats vid Axxell

Grattis till din studieplats! Du har fått ett brev med information och en blankett som du skall returnera. Kryssa för om du vill ta emot platsen och börja studera i höst och posta brevet så vi får det inom utsatt tid.

Axxell erbjuder internatplats för studerande som har lång väg hem eller bor där det inte finns allmänna kommunikationsmedel.

På denna sida hittar du ansökningsblanketten för internatplats, information och ansökan om skolresestöd samt information om erkännande av kunnande (om du har tidigare utbildnings- eller arbetserfarenheter du önskar få beaktade).

Skriv ut de blanketter du behöver i listan nedanför och skicka med i svarskuvertet:

Axxell värnar om att alla studerande skall få en bra och hälsosam skolmat. Därför är det viktigt att vi får veta om du har någon specialdiet eller matallergi. Till anmälan om specialdiet ska du bifoga ett läkarintyg eller intyg från hälsovårdare om specialkost. Ur intyget bör tydligt framgå samtliga dieter och allergier. Kökspersonalen kan alltid svara på om just du kan äta maten som serveras eller om det finns speciell dietmat. Om du inte anmält någon specialdiet har du inte rätt att äta specialkost.

Uppgifter om antagningsgrunderna samt poängsättningen hittar du på adressen www.studieinfo.fi, under rubrikerna Gymnasiet och Yrkesutbildning.

Blanketterna är i pdf-format. Vill du fylla i blanketten elektroniskt måste du ladda ner blanketten till din dator. Om du inte har programmet kan du ladda ner det här. Det går också bra att skriva ut blanketten och fylla i den för hand.