Inlärningsplattformen Itslearning

Videoguider för användning av Itslearning

 

Axxells trådlösa nät: Axxell-Internat eller Axxell

Personal och studerande kan ansluta sig med sina Axxell-konton. Ortsvisa guider fås av studiesekreterarna och internatsövervakarna.

Windows 7 instruktion (pdf-fil)
Windows 8 instruktion (pdf-fil)

Vid anslutning via iOS eller OS X hittas inställningarna automatiskt. Samma gäller för anslutning via Android och Lumia utrustning.

Flexibla studievägar - Kombistudier

I din personliga studieplan kan du ta in studier från en annan examen eller från en annan skola – du kan kombistudera.

Kombinationsstudier, allmänt kallat kombistudier, kan omfatta allt från valet av enstaka kurser eller ämnen som tas från en annan skola till att man avlägger två parallella utbildningar i sin helhet och strävar efter två examina (t.ex. studentexamen och yrkesinriktad grundexamen).

Kombistudier kan också vara att man kombinerar studier i två olika yrkesutbildningar  inom Axxell eller i någon annan skola (t.ex. merkonom och kock).

Inom Axxell har vi byggt upp tre olika sätt att göra kombistudier:

1. Att avlägga två examina (yrkesstudier + gymnasium)

Inom Axxell kan du byta ut 5 perioder yrkesstudier mot studier i ett gymnasium. Du får då ett avgångsbetyg från Axxell och ett studentbetyg från gymnasiet (du måste skriva svenska + minst tre andra ämnen).

Vill du kombinera gymnasiestudier och yrkesstudier kan du få mera information av kombihandledarna:

Brusaby - Anna Pajanen
Ekenäs och Karis - Henriette Eriksson
Pargas - Belinda Rehn

2. Att avlägga studier från en annan grundexamen

Du kan ta in en annan examensdel i din läroplan. Då byter du ut en valbar yrkesexamen mot en annan examensdel (på 15 kp). Examensdelar kan ha förhandskrav som måste uppfyllas för att du ska kunna delta i undervisningen.

3. Att avlägga en extra examensdel

Är du extra flitig och vill ha och hinner få in en extra examensdel i dina studier är även det möjligt. Du kan välja en examensdel som antingen finns i din egen grundexamen eller en examendel som finns i en annan grundexamen.

Går du i en annan skola kan du komma in och ta en examensdel inom Axxell.

____

Är du intresserad av kombistudier, ta kontakt med din egenlärare så berättar hen mera om hur det går till i praktiken och hur du ändrar ditt modulschema.

Ansökan om att få göra kombistudier eller andra flexibla studievägar är nu avslutad. Vill du ännu anmäla dig, kontakta din egenlärare.

Studera på distans

Gemensamma ämnen (GEM) på distans

Inom Axxell är det möjligt att studera gemensamma ämnen på distans. Delmålen är desamma som de delmål som undervisas som närstudier. Lärarna som undervisar är alla lärare vid någon enhet inom Axxell. Följande delmål erbjuds detta läsår per distans.

Ett delmål som erbjuds på distans följer samma periodindelning som övrig undervisning. Det betyder att delmålet börjar och slutar i en och samma period. Till sin omfattning är undervisningen på distans lika som om du deltar i närstudier i samma delmål. Att studera på distans är ett flexiblare sätt och du gör det då det passar dig. Även under distansstudierna kan dock lärarna ordna virtuella träffar på ett visst klockslag och dem skall du delta i.

Delmålen är minst lika krävande som om du deltog i närundervisningen. Distansstudier kräver också mycket självdisciplin och studerar du på distans får du inget extra stöd av läraren. Om du är osäker på om du klarar av att studera på distans välj då hellre närstudier.

Du kan välja ett eller flera delmål. Anmälningstiden har gått ut. Vill du ännu anmäla dig, kontakta din egenlärare.

För att få delta i ett delmål på distans kräver det att du har (om sådana erbjudits) tidigare delmål i samma ämne godkända.

Om du funderar på att fixa GEM-ämnena på distans eller när du anmält dig till ett delmål på distans skall du kontakta din egenlärare. Att avklara studier på distans gör att du kommer att ha en snabbare studietakt och du blir kanske snabbare utexaminerad. Det kräver att ni tillsammans uppdaterar din personliga studieplan (PSP). Kolla modellexemplet här.

Fritt valbara ämnen på distans

Funderar du på att studera vidare vid en yrkeshögskola eller ett universitet efter att du gått ut Axxell?  För dem som gått yrkesutbildning brukar modersmål, matematik och språk vara extra utmanande i såväl inträdesprov som i de fortsatta studierna. För att underlätta övergången mellan dessa två utbildningsformer erbjuder Axxell ett paket som vi kallar preppstudier i just modersmål, matematik och språk. Preppstudierna erbjuds i period 5 och läraren som undervisar är lärare vid någon enhet inom Axxell.

Om du funderar på att inom de fritt valbara studierna ta preppstudier på distans skall du kontakta din egenlärare eftersom det kräver att ni tillsammans uppdaterar din personliga studieplan (PSP).

Anmälningstiden har gått ut. Vill du ännu anmäla dig, kontakta din egenlärare.

GEM-ämnesstudier på annan enhet

Det finns också möjlighet att avlägga GEM-ämnesmodulerna på en annan enhet än den du är inskriven vid. Är du t.ex. från Pargas eller Kimitoön så kan du läsa GEM-ämnes moduler på din hemort på Axxell-enheterna.  Vilka moduler som går i vilken period på de olika enheterna ser du här.
Obs! Läsåret 2016-2017 finns det grupper som läser GEM perioder enligt övergångsläroplanen. Detta betyder att när studerande väljer en GEM period som går med ”treorna” är det viktigt att kontrollera att de delmål studerande ska ha verkligen går i den perioden.

Anmälningstiden har gått ut. Vill du ännu anmäla dig, kontakta din egenlärare. Om du funderar på att fixa GEM-ämnena på en annan enhet skall du också genast kontakta din egenlärare. Det kräver att ni tillsammans uppdaterar din personliga studieplan (PSP).  På grund av läroplansreformen kan vissa moduler på vissa enheter ännu vara en blandform mellan den nya och den gamla läroplanen. Om det är så förbehåller vi oss rätten att neka dig denna möjlighet eftersom den gällande läroplan du följer och den som erbjuds inte stämmer överens.

Disciplinplan

Denna disciplinplan är skriven för studerande, vårdnadshavare och personal.

Syfte med denna disciplinplan är att främja ordning, ostörda studier och trygghet samt trivsel i Axxell. En trygg och trivsam inlärningsmiljö skapas då var och en bemöter individer, djur, natur och miljö med hänsyn och respekt, är medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt tar ansvar för sig själv och sitt handlande.

Där många människor vistas och möts uppstår ibland problem och denna plan skall synliggöra vad som då görs samt vilka konsekvenser ett felaktigt beteende, en felaktig handling kan få.

Vi tar avstånd från alla former av våld, mobbning och trakasserier.

Vi strävar efter en miljö där alla kan känna delaktighet.

I vårt handlande lägger vi fokus på önskat beteende, vi uppmuntrar, handleder och stöder den som gör rätt. När vi tillrättavisar någon, gör vi också det sakligt och med respekt och på ett sätt som stärker självkänslan. Vi tillrättavisar det som görs och inte den som gör något.

Grund för denna plan är ett tänkesätt där vi handleder, uppmuntrar och stöder såväl studerande som medarbetare till ett korrekt beteende samt fungerar som goda modeller för varandra.

Du hittar disciplinplanen i pdf format här. 

Till dig som har fått en studieplats vid Axxell

Här hittar du material om internat, skolresestöd samt information om erkännande av kunnande *

Skriv ut de blanketter du behöver i listan nedanför och skicka med i svarskuvertet:

Uppgifter om antagningsgrunderna samt poängsättningen hittar du på adressen www.studieinfo.fi, under rubrikerna Gymnasiet och Yrkesutbildning.

 

* om du har tidigare utbildnings- eller arbetserfarenheter du önskar få beaktade.

Blanketterna är i pdf-format. Programmet kan du ladda ner här.