Vi övergår till distansstudier 18.3-13.4.2020

I enlighet med regeringens beslut idag stängs skolans utrymmen för studerande under tiden 18.3-13.4.2020 och vi övergår till distansstudier. Notera att det är närstudierna som avbryts medan utbildning enligt utbildningsavtal och läroavtal fungerar enligt överenskommelse tills andra beslut görs. Vi gör allt för att distansundervisningen skall fungera så bra som möjligt under denna tid. Mera anvisningar ges efter hand till alla.

Tisdagen den 17.3.2020 är normal skoldag för alla och under dagen skall alla testa att den utrustning man har fungerar så att man kan följa med undervisningen som under nämnda tid sker på distans.Inga kommentarer ännu. Bli först.

Information om coronavirusläget

Axxell uppdaterar information gällande coronavirusläget kontinuerligt då något nytt finns att informera. Vi följer hela tiden med myndigheternas meddelanden gällande läget med coronaviruset och uppdaterar våra anvisningar och åtgärder därefter. Utförligare information och anvisningar om coronaviruset finns på Institutet för hälsa och välfärds webbsida. Aktuella resemeddelanden kan läsas på utrikesministeriets webbplats. Sidorna uppdateras fortlöpande.

Undervisningen fortsätter som normalt i Axxell tillsvidare. Axxell tar inga egna beslut gällande stängning av skolan utan inväntar eventuella beslut från myndigheter. För studerande gäller att ta sig till skolan och delta i undervisningen. Blir studerande borta är det på den studerandes eget ansvar att se till att man kan följa med undervisningen och göra bl.a. de uppgifter som krävs. Lärarna sätter inte in extra resurser på detta.

Vi uppmanar alla våra studerande att kontinuerligt också följa med Wilma och Wilmas anslagstavla, vi uppdaterar informationen där efter hand som ny info kommer. Vår personal uppmanar vi att följa intranet och den information som uppdateras kontinuerligt där. Om du inte ännu är studerande eller personal och har frågor om t.ex. din ansökan eller kursstart eller motsvarande, kontakta den ansvariga läraren vars kontaktuppgifter du hittar på utbildningens sida i utbildningskatalogen. Du kan också skicka e-post till axxell@axxell.fi.Inga kommentarer ännu. Bli först.

Välkommen till Axxell!

Grattis till din studieplats! På studerandeportalen hittar du information om studierna och till dig som fått en ny studieplats finns mera info här. Har du frågor kan du alltid kontakta studiebyrån eller enhetschefen på den enhet där du skall börja studera. Välkommen till Axxell!


Inga kommentarer ännu. Bli först.

Dimissioner i Axxell våren 2019

Våren 2019 ordnas dimissioner i Axxell enligt följande:

Brusaby

Fredagen 10.5

Karis

Enheterna pedagogik, social och hälsovård samt handel och service fredag 31.5 kl. 10.00 i Brankkis i Karis

Enheten Teknik fredagen 31.5 kl. 14.00 i Brankkis i Karis

Pargas

Fredagen 14.6 kl. 12.00

Åbo

Onsdagen 29.5 kl. 12.00Inga kommentarer ännu. Bli först.

Sökte du till universitet eller högskola i GEA 2018?

Sökte du i GEA 2018  till ett universitet (ej Novia och Arcada) och dimitteras nu under våren så läs det här och tag omgående kontakt med din examenshandledare och meddela vart du sökt. Inga kommentarer ännu. Bli först.

Söker du ännu sommarjobb?

Det finns ännu sommarjobb via kuntarekry.fi. Så här säger man från kuntarekry:

Kesätöitä on vielä tarjolla Kuntarekry.fi-palvelussa

Kesätyöntekijöiden haku jatkuu Kuntarekry.fi:ssä, ja kunta-alan kesätyöpaikkoja on vielä tarjolla – myös nuorille, joilla on vähän tai ei lainkaan työkokemusta.

Kuntarekry.fi:ssä on kesätyöpaikkoja esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kultturialalta, nuorisotoimessa, matkailun, hallinnon ja kuntatekniikan tehtävissä. 
 
Tutustu kesätyöilmoituksiin.
Katso ohjeet kesätöiden hakemiseen.
 
Kesätöiden lisäksi Kuntarekryssä on lyhyt- ja pitkäaikaisia sijaisuuksia, jotka sopivat opintojen oheen. 

Kesätyöpaikkoja on aiempina vuosina ollut tarjolla toukokuuhun asti, mutta määrä alkaa jo selvästi laskea. Nyt hakemukset vauhdilla matkaan!

Tämä tiedote on myös Kuntarekryn Facebook-sivulla - jaa se sieltä eteenpäinInga kommentarer ännu. Bli först.

Välkommen till den förnyade studerandeportalen

Välkommen till ett nytt skolår! Den förnyade studerandeportalen innehåller viktig information till dig som studerar i Axxell. Här hittar du allt från praktisk information om hur du bygger upp dina studier och kontaktuppgifter till dina lärare till allmän information som du har nytta av i dina studier. Ta dig tid att kolla igenom vad som finns här och läs igenom infon noggrant. Prata med din examenshandledare om det är något du inte förstår eller något du saknar här. Hoppas du skall ha nytta av den information du hittar på de här sidorna!


Inga kommentarer ännu. Bli först.