Information till studerande

Vad hittar du här? Vad hittar du här?

Här hittar du material för studerande, bl.a. blanketter, läroplaner och yrkesprovsblanketterna. Du hittar också studieguiden här (delvis under arbete ännu hösten 2016).

Flexibla studievägar - Kombistudier

E-post och kalender -tjänsten flyttar till Office 365 inledning hösten 2016. Mera information här

Studier på distans - Läs mera här

Läroplaner, yrkesprov för den grundläggande yrkesutbildningen samt folkhögskolans planer

Disciplinplanen
 

 

Utvärdering av verksamheten

 

Du som studerande vid Axxell kommer regelbundet under din studietid att få utvärdera skolans verksamhet.

Vi har sex egna studerandeutvärderingar som riktar sig till våra studerande i den grundläggande utbildningen (ungdomsutbildningen).

Varje utvärdering inleds med bakgrundsuppgifter där vi frågar om period/termin, kön, ålder, inskrivningsår, enhet och examen. Här kan du på förhand bekanta dig med de olika utvärderingarna:

SU1 Studiestart                 
SU2 Studiehandledning    
SU3 Undervisning             
SU4 Studiemiljö                 
SU5 Internat                      
SU6 Examen    

Utvärderingarna fylls i enligt en viss regelbundenhet t.ex. SU4 Studiemiljö görs en gång per år medan SU5 Internat gör två gånger per år.   

Parallellt med att studerande fyller i utvärderingar kommer också vårdnadshavare att få göra det. Vårdnadshavarna fyller i sin utvärdering vid samma tidpunkt (vecka 46 och/eller 12) som studerande fyller i SU4 Studiemiljö och SU5 Internat. Vårdnadshavarna får en länk via Wilma. Vårdnadshavarnas frågor kan man bekanta sig med här.

De studerande inom den examensinriktade vuxenutbildningen utvärderar Axxells verksamhet genom att fylla i de nationella utvärderingarna AIPAL eller OPAL (enbart för arbetspolitiska utbildningar). I de nationella utvärderingarna har satts in också frågor som gäller enbart Axxell.

Här kan du bekanta dig med dessa frågor:

AIPAL

OPAL                                            

När du fyllt i en utvärdering med din grupp så skall ni få möjlighet att diskutera resultatet i gruppeninom en rimlig tid.

 

 

Nyheter

Logotävling Erasmus+ projektet AppMentor saknar en projektlogo och därför utlyses en Projektlogotävling. Närmare info hittar du här