Information till studerande

Ofta använda verktyg

Wilma

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

Itslearning

ItsLearning är en webbaserad lärplattform och är samlingspunkten för att hantera och strukturera upp undervisningen.

Office 365

Office 365 erbjuder en uppsättning produkter från Microsoft. Tjänsten kombinerar molntjänster med lokalt körda applikationer.

Webmail

Webbaserad mail via Microsoft Outlook som är del av Office 365

Blanketten för att anmäla nära ögat-händelser, avvikelser och misstänkt mobbning

Här samlar Axxell in uppgifter om nära-ögat-situationer och avvikelser som uppstått i skolan eller under inlärning i arbete-perioden.

Aktuellt

Välkommen till Axxell!

Grattis till din studieplats! På studerandeportalen hittar du information om studierna, och till dig som fått en ny studieplats finns mera info här . Har du frågor kan du alltid kontakta...

Sökte du till universitet eller högskola i GEA 2018?

Sökte du i GEA 2018  till ett universitet (ej Novia och Arcada) och dimitteras nu under våren så läs det här och tag omgående kontakt med din examenshandledare och meddela vart du...