Information till studerande

Ofta använda verktyg

Wilma

I Wilma kan studerande göra kursval, uppfölja sina prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

Itslearning

ItsLearning är en webbaserad lärplattform och är samlingspunkten för att hantera och strukturera upp undervisningen.

Office 365

Office 365 erbjuder en uppsättning produkter från Microsoft. Tjänsten kombinerar molntjänster med lokalt körda applikationer.

Webmail

Webbaserad mail via Microsoft Outlook som är del av Office 365

Blanketten för att anmäla nära ögat-händelser, avvikelser och misstänkt mobbning

Här samlar Axxell in uppgifter om nära-ögat-situationer och avvikelser som uppstått i skolan eller under inlärning i arbete-perioden.

Ajankohtaista

Päivystys lomautuksen aikana

Axxellin henkilökunta on lomautettuna 18-24.10 ja sinä aikana koulu on periaatteessa suljettuna....

Välkommen till den förnyade studerandeportalen

Välkommen till ett nytt skolår! Den förnyade studerandeportalen innehåller viktig information...